Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
97

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Tin hoạt động ngành thuế
Cục thuế Bình Dương: Triển khai kế hoạch kiểm tra chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh.

../images/chongthathu.gif

   Ngày 01/9/2017 Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 15553/KH-CT về “Kế hoạch kiểm tra thuê và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với cơ sở kinh doanh” nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế; bảo đảm tính nghiêm minh, sự công bằng trong thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi giữa những người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi....

 
xem tiếp
Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp lần thứ I năm 2017

../images/15082017-09.gif

   Sáng ngày 15/8/2017, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ I năm 2017 với 35 doanh nghiệp là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Huỳnh Đình Trí - Phó Cục trưởng Cục thuế, lãnh đạo các phòng thuộc văn phòng cục.

 
xem tiếp
Các văn bản mới về chính sách thuế
Ngày : 10/08/2017 Văn bản số : 10622/BTC-CĐKT
Nội dung : Về việc cung cấp dịch vụ kế toán của đại lý thuế
...xem tiếp
Ngày : 13/06/2017 Văn bản số : 775/VPUB-KTTH
Nội dung : Đính chính sai sót tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
...xem tiếp
Ngày : 28/04/2017 Văn bản số : 41/2017/TT-BTC
Nội dung : Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
...xem tiếp
Ngày : 24/02/2017 Văn bản số : 20/20017/NĐ-CP
Nội dung : Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
...xem tiếp
Ngày : 17/07/2017 Văn bản số : 3167/TCT-CS
Nội dung : V/v hóa đơn
...xem tiếp
Ngày : 07/11/2016 Văn bản số : 15888/BTC-CST
Nội dung : Về việc hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
...xem tiếp
Ngày : 24/05/2017 Văn bản số : 942/QĐ-BTC
Nội dung : Sửa đổi, bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ Ô tô,xe máy, Ban hành kèm theo thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
...xem tiếp
Ngày : 30/12/2016 Văn bản số : 2845/QĐ-BTC
Nội dung : Quyết định về việc quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế
...xem tiếp
Ngày : 08/11/2016 Văn bản số : 199/2016/TT-BTC
Nội dung : Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối vỚi máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
...xem tiếp
Ngày : 10/10/2016 Văn bản số : 140/2016/NĐ-CP
Nội dung : Nghị định quy định về Lệ phí trước bạ
...xem tiếp
Các văn bản về chính sách của UBND tỉnh Bình Dương
Ngày văn bản : 15/03/2017 Số văn bản : 631/QĐ-UBND
Nội dung : Quyết định về việc quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Bình Dương
...xem tiếp
Ngày văn bản : 27/03/2015 Số văn bản : 878/UBND-KTTH
Nội dung : V/v Thực hiện giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại
...xem tiếp
Ngày văn bản : 29/8/2012 Số văn bản : 38/2012/QĐ-UBND
Nội dung : V/v Quyết định về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương
...xem tiếp
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
3168 /TB-HĐTD
Tổng cục Thuế : Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 (vòng 2)
3108/TB-HĐTD
Thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế các tỉnh, thành phố (vòng 1)
CT-TB
Về việc giới thiệu hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển
CT_TB
Danh sách Doanh nghiệp tham dự đối thoại doanh nghiệp lần I năm 2017
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn