HyperLink
VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ HÓA ĐƠN
Ngày : 08/02/2011 Văn bản số : 13 /2011/TT-BTC
Nội dung : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
...xem tiếp
Ngày : 09/11/2010 Văn bản số : 2905/2010/QĐ-BTC
Nội dung : Đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
...xem tiếp
Ngày : 28/09/2010 Văn bản số : Phu_luc_01
Nội dung : Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)
...xem tiếp
Ngày : 28/09/2010 Văn bản số : 153/2010/TT-BTC
Nội dung : Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
...xem tiếp


VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG CỤC THUẾ , VÀ CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG
Ngày : 07/06/2013 Văn bản số : 1877/TCT-CS
Nội dung : về việc vướng mắc khi thực Thông tư 153
...xem tiếp
Ngày : 29/10/2012 Văn bản số : 11174/CT-HC-QT-TV-AC
Nội dung : V/v sử dụng hóa đơn
...xem tiếp
Ngày : 10/01/2012 Văn bản số : 377/CT-HC-QT-TV-AC
Nội dung : V/v sử dụng hóa đơn gửi Các tổ chức, hộ, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
...xem tiếp
Ngày : 30/12/2011 Văn bản số : 18036 /BTC - TCT
Nội dung : V/v hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC
...xem tiếp
CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Câu hỏi : Hóa đơn tự in phải đảm bảo nguyên tắc gì?
xem trả lời
Câu hỏi : Các tổ chức, cá nhân nào được sử dụng hóa đơn tự in ?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là hóa đơn lập khống?
xem trả lời
Câu hỏi : Trường hợp nào được coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là hóa đơn hết giá trị sử dụng?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là hóa đơn giả ?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là hóa đơn hợp pháp ?
xem trả lời
Câu hỏi : Trên hóa đơn, ngoài tiếng Việt có được ghi thêm bằng ngôn ngữ nước ngoài không?
xem trả lời
Câu hỏi : Các nội dung cần thiết của hóa đơn được quy định như thế nào?
xem trả lời
Câu hỏi : Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức nào?
xem trả lời
Câu hỏi : Hóa đơn gồm bao nhiêu loại?
xem trả lời
Câu hỏi : Thế nào là bán hàng hóa ,dịch vụ tại Việt Nam?
xem trả lời
Câu hỏi : Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có bán hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam là những tổ chức nào?
xem trả lời
Câu hỏi : Đối tượng áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP bao gồm những tổ chức, cá nhân nào?
xem trả lời
Câu hỏi : Khi nào sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ?
xem trả lời
Câu hỏi : Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 51/2010/NĐ-CP được quy định như thế nào?
xem trả lời
CÁC THÔNG TIN , THÔNG BÁO VỀ TẬP HUẤN
Ngày: 02/03/2012
Cục thuế : V/v Tổ chức thực hiện gửi công văn, tài liệu khác qua mạng , qua email
Ngày: 21/12/2011
Cục thuế : V/v triển khai các giải pháp về thuế năm 2011
Ngày: 14/9/2011
Cục thuế : Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày: 30/3/2011
Cục thuế : V/v mời tham dự tập huấn sử dụng phần mềm “Tự in hoá đơn”
Ngày: 27/10/2010
Cục thuế : Thông báo V/v triển khai Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Ngày: 27/10/2010
Cục thuế : Thông báo V/v triển khai Thông tư số 153/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Ngày: 20/10/2010
Cục thuế : Thông báo tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC
Ngày: 04/10/2010
Cục thuế : Thông báo đăng ký tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đinh 51/2010/NĐ-CP
Ngày: 21/09/2010
Cục thuế : Chương trình phát sóng trên Đài truyền hình Bình Dương về “ Chính sách thuế và cuộc sống”
Ngày: 13/09/2010
Cục thuế : Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
Ngày: 26/08/2010
Cục thuế : Về việc triển khai tập huấn Nghị định số : 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Ngày: 11/08/2010
Cục thuế : Về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP IN HÓA ĐƠN
Mã số thuế: 3700149547
Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ: số 1 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú lợi, TX. TDM, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3827446
Fax: 0650 3822998
Email: admin@xosobinhduong.com.vn

Mã số thuế: 3700519808
Doanh nghiệp: Công ty TNHH In & Giấy Nhật Tâm
Địa chỉ: 140 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TX. TDM, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3832259
Fax: 0650 3838816
Email: nhattam.co@gmail.com

Mã số thuế: 3700710240
Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM & DV Hòa Phát
Địa chỉ: số 9/19 Huỳnh Văn Cù, ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, TX.TDM, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3 883404
Fax: 0650 3883794
Email: hoaphatcompany@vnn.vn

Mã số thuế: 3700809923
Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV in ấn văn phòng phẩm Danh Tiếng Phát
Địa chỉ: số 428 A, Cách mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, Tp TDM, Bình Dương
Điện thoại: 0650 3858 652 ; 3 843119
Fax: 0650 3 859158
Email: danhtiengphatprinting@gmail.com, Website : http://www.danhtiengphat.com.vn

Mã số thuế: 3700577461
Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM - DV in Thành Đạt
Địa chỉ: 234 E, ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3839 898
Fax: 0650 3 861399
Email: thadacoprinting@vnn.vn

Mã số thuế: 3701805777
Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV In ấn Quảng cáo Hồng Lĩnh Hưng
Địa chỉ: số 42B, ấp Châu Thới, xã Bình An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0650 3751973
Fax:
Email:

Mã số thuế: 0301452923-005
Doanh nghiệp: Văn Phòng Đại diện Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn tại Bình Dương
Địa chỉ: số 35 Thích Quảng Đức, khu 2, Phường Phú Hòa, TX Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3844118 - 0918147379
Fax: 0650 3844118
Email: vpdd_binhduong@lienson.vn; http://www.lienson.vn

Mã số thuế: 0106869738-068
Doanh nghiệp: Trung tâm kinh doanh VNPT-Bình Dương-Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.
Địa chỉ: 326 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Tp TDM, Bình Dương
Điện thoại: 0650 3616688 ; 0913 818 868
Fax: 0650 3838640
Email: website: http://Binhduong.vnpt.vn; email: dott.bdg@vnpt.vn

Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế Bình Dương
Trưởng biên tập : VÕ THANH BÌNH - PHÓ CỤC TRƯỞNG
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ Bình Dương , Phường Phú Hòa , Thị xã Thủ Dầu Một , Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn