Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
ĐIỆN THOẠI
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0274 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0274 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0274 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn
Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
73

 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân
Phần mềm in máy ảo

Các câu hỏi về Hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
Hóa đơn tự in phải đảm bảo nguyên tắc gì?
xem chi tiết nội dung
Các tổ chức, cá nhân nào được sử dụng hóa đơn tự in ?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là hóa đơn lập khống?
xem chi tiết nội dung
Trường hợp nào được coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là hóa đơn hết giá trị sử dụng?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là hóa đơn chưa có giá trị sử dụng?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là hóa đơn giả ?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là hóa đơn hợp pháp ?
xem chi tiết nội dung
Trên hóa đơn, ngoài tiếng Việt có được ghi thêm bằng ngôn ngữ nước ngoài không?
xem chi tiết nội dung
Các nội dung cần thiết của hóa đơn được quy định như thế nào?
xem chi tiết nội dung
Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức nào?
xem chi tiết nội dung
Hóa đơn gồm bao nhiêu loại?
xem chi tiết nội dung
Thế nào là bán hàng hóa ,dịch vụ tại Việt Nam?
xem chi tiết nội dung
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có bán hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam là những tổ chức nào?
xem chi tiết nội dung
Đối tượng áp dụng Nghị định 51/2010/NĐ-CP bao gồm những tổ chức, cá nhân nào?
xem chi tiết nội dung
Khi nào sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ?
xem chi tiết nội dung
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 51/2010/NĐ-CP được quy định như thế nào?
xem chi tiết nội dung
Các câu hỏi về thuế Thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như thế nào ?
xem chi tiết nội dung
Thu nhập chịu thuế được tính như thế nào ?
xem chi tiết nội dung
Công thức để tính thu nhập tính thuế được xác định như thế nào?
xem chi tiết nội dung
Kỳ tính thuế được xác định như thế nào ?
xem chi tiết nội dung
Phương pháp tính thuế TNDN được xác định như thế nào?
xem chi tiết nội dung
Phạm vi áp dụng thuế Thu nhập doanh nghiệp ?
xem chi tiết nội dung
Các câu hỏi về thuế giá trị gia tăng
Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng nào?
xem chi tiết nội dung
Người nộp thuế thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng nào?
xem chi tiết nội dung
Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm những đối tượng nào?
xem chi tiết nội dung
Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như thế nào?
xem chi tiết nội dung
Thời điểm xác định thuế GTGT ?
xem chi tiết nội dung
THUẾ SUẤT THUẾ giá trị gia tăng ?
xem chi tiết nội dung
Các câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân
Khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tại nguồn?
">xem chi tiết nội dung
: Những thu nhập nào từ hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn thuế thu nhập cá nhân?thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân ?
">xem chi tiết nội dung
Những thu nhập nào từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc diện chịu thuế Thu nhập cá nhân ?
">xem chi tiết nội dung
Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ không hạch toán, xác định dược chi phí, được xác định như thế nào?
">xem chi tiết nội dung
Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ được xác định như thế nào ?
">xem chi tiết nội dung
HyperLink
THÔNG BÁO MỚI
18790/CT-TT&HT
Đăng ký tham dự tập huấn doanh nghiệp khởi nghiệp lần 2 năm 2017 .
1541/STP-PBGDPL
Cung cấp tài liệu tuyên truyền Ngày 9/11/2017…xem chi tiết nội dung
17902/CT-KTr1
V/v Thực hiện các công việc liên quan đến công tác niêm phong đồng hồ tổng tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu
TB-CT
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tài liệu trả trạng thái 2 bước theo Thông tư 105/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Chuyên mục Đoàn TNCS_HCM
HyperLink
HyperLink
 HyperLink
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Website Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
HyperLink
Untitled Page
Bình chọn Website
Đánh giá của bạn về trang web
Tốt
Bình thường
Kém
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0274 3 840486 - 3840453; FAX : 0274 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn