Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
154

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :Tb_ttcc ;Ngày phát hành :24/12/2010
Cục thuế thông báo Quyết định số 2565/QĐ-TCT ngày 22/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về danh sách dự thi tuyển công chức vào Cục thuế Bình Dương

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2010 VÀO CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 2565/QĐ-TCT ngày 22/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

STT Họ và đệm Tên Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh Số báo danh Trình độ Chức danh dự thi Đơn vị dự tuyển
1 Nguyễn Trường An 16 04 1987 BDU0006 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
2 Phan Ngọc Bích 18 02 1984 BDU0063 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
3 Phạm Hồng Cẩm 08 04 1977 BDU0068 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
4 Nguyễn Ngọc Chi 03 11 1979 BDU0082 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
5 Lê Huy Chung 02 09 1986 BDU0090 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
6 Lê Thị Hoa Cúc 03 09 1987 BDU0093 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
7 Đồng Tuấn Cường 10 01 1984 BDU0098 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
8 Huỳnh Thị Thuỳ Dung 05 07 1984 BDU0126 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
9 Nguyễn Thị Mỹ Dung 17 10 1986 BDU0131 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
10 Đoàn Thị Ngọc Duyên 29 10 1988 BDU0147 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
11 Trần Thị Thuỳ Dương 20 03 1985 BDU0171 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
12 Trần Văn Đạt 22 07 1988 BDU0180 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
13 Huỳnh Thị Hải 02 09 1987 BDU0223 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
14 Võ Thanh Hải 26 01 1976 BDU0259 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
15 Mai Thị Hằng 10 02 1986 BDU0280 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
16 Nguyễn Ngọc Hân 25 01 1987 BDU0299 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
17 Phan Trung Hiếu 16 01 1985 BDU0338 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
18 Trần Trung Hiếu 19 05 1979 BDU0341 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
19 Nguyễn Thị Kim Hoa 15 11 1984 BDU0354 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
20 Đặng Thị Hoài 06 12 1988 BDU0364 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
21 Hoàng Thị Minh Huệ 14 02 1985 BDU0404 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
22 Đặng Thị Hương 26 06 1984 BDU0448 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
23 Đặng Thị Thanh Hương 11 01 1986 BDU0449 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
24 Nguyễn Thị Quế Hương 24 01 1984 BDU0455 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
25 Huỳnh Công Khanh 04 12 1972 BDU0466 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
26 Bùi Thanh Lan 15 07 1988 BDU0497 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
27 Giang Thanh Lan 11 11 1982 BDU0500 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
28 Trần Thuỳ Linh 11 12 1988 BDU0558 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
29 Nguyễn Thị Mai 24 04 1984 BDU0597 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
30 Nguyễn Tuyết Mai 09 01 1982 BDU0604 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
31 Trần Quang Mạnh 04 09 1987 BDU0609 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
32 Nguyễn Thị Minh Mẫn 13 10 1988 BDU0613 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
33 Hoàng Xuân Minh 11 01 1984 BDU0624 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
34 Mai Ngọc Minh 23 09 1977 BDU0627 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
35 Nguyễn Tấn Minh 31 08 1987 BDU0630 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
36 Phạm Huỳnh Phương Nga 14 06 1986 BDU0647 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
37 Nguyễn ánh Ngọc 01 01 1987 BDU0677 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
38 Phạm Tố Nguyên 25 01 1987 BDU0697 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
39 Nguyễn Thanh Nhã 21 06 1983 BDU0713 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
40 Nguyễn Thị Hiền Nhi 24 04 1988 BDU0722 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
41 Lê Thị Hồng Nhung 11 08 1981 BDU0738 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
42 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01 01 1986 BDU0745 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
43 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18 10 1984 BDU0747 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
44 Nguyễn An Nốp 11 11 1978 BDU0760 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
45 Mai Thị Nở 21 07 1976 BDU0761 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
46 Nguyễn Thanh Phong 04 10 1988 BDU0780 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
47 Nguyễn Thị Minh Phương 10 07 1984 BDU0809 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
48 Nguyễn Thị Kim Phượng 15 10 1985 BDU0826 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
49 Từ Long Quân 01 08 1984 BDU0841 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
50 Hồ Ngọc Sang 14 10 1988 BDU0867 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
51 Nguyễn Thanh Tâm 31 10 1987 BDU0898 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
52 Mai Đức Thanh 01 01 1975 BDU0913 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
53 Nguyễn Thị Phương Thảo 29 08 1988 BDU0944 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
54 Trương Cao Thạch 12 02 1980 BDU0958 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
55 Nguyễn Thị Hồng Thắm 03 12 1986 BDU0968 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
56 Nguyễn Tiến Thắng 08 11 1982 BDU0970 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
57 Phan Thị Cẩm Thi 14 10 1986 BDU0981 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
58 Lê Thị Thu 29 12 1987 BDU1003 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
59 Nguyễn Thị Thu 06 07 1987 BDU1006 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
60 Bùi Thị Thu Thúy 11 12 1985 BDU1031 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
61 Lê Thị Kim Thúy 09 11 1987 BDU1036 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
62 Trương Thị Thủy 22 02 1985 BDU1055 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
63 Võ Thị Anh Thư 12 05 1987 BDU1066 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
64 Huỳnh Thị Anh Thy 09 04 1985 BDU1075 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
65 Nguyễn Hoàng Thy 07 06 1984 BDU1076 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
66 Phùng Thị Chi Trang 27 11 1986 BDU1123 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
67 Lê Trần Minh Trí 27 06 1977 BDU1151 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
68 Nguyễn Hữu Trí 15 04 1988 BDU1152 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
69 Võ Minh Trí 23 11 1987 BDU1153 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
70 Nguyễn Thanh Trúc 08 05 1988 BDU1159 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
71 Nguyễn Thị Tuất 22 02 1982 BDU1172 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
72 Trần Thị Bích Tuyền 10 01 1986 BDU1182 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
73 Đinh Thị Cẩm 03 11 1988 BDU1199 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
74 Phan Quốc 29 09 1984 BDU1200 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
75 Nguyễn Hồng Vân 29 07 1987 BDU1222 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
76 Trần Thị Thanh Vân 08 05 1978 BDU1236 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
77 Phạm Huy Việt 03 12 1987 BDU1244 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
78 Mai Hải Yến 23 12 1988 BDU1272 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
79 Mai Thị Ngọc Yến 26 10 1988 BDU1273 Đại học CVK Cục Thuế Bình Dương
80 Vũ Thị Dung 10 06 1989 BDU2382 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
81 Phan Thị Giang 20 11 1986 BDU2384 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
82 Dương Hồng Hoàng 18 01 1982 BDU2390 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
83 Phạm Thị Huệ 07 09 1986 BDU2393 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
84 Hoàng Thị Thương Huyền 27 01 1985 BDU2394 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
85 Chu Thị Mai Hương 10 11 1982 BDU2396 Trung cấp LVT Cục Thuế Bình Dương
86 Trần Thị Quyên 29 09 1989 BDU2409 Cao đẳng LVT Cục Thuế Bình Dương

Thời gian dự thi: 08-09/01/2011

Địa điểm: Trường Quân sự Quân khu 7 - phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn