Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
97

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12510 /TB-CT ;Ngày phát hành :14/9/2011
Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Kính gửi: Các Doanh nghiệp siêu nhỏ.

   Ngày 31 tháng 8 năm 2011 Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã có công văn số 11519/CT-HC-QT-TV-AC gửi các Doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nay Cục thuế Thông báo và hướng dẫn tiếp một số nội dung để các Doanh nghiệp siêu nhỏ biết thực hiện:

   Kể từ ngày 01/01/2012 trở đi, cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho các Doanh nghiệp siêu nhỏ, vì vậy các Doanh nghiệp phải chuẩn bị việc tạo hóa đơn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

   Những công việc cần triển khai thực hiện:

   Để đảm bảo có hóa đơn sử dụng trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngay từ ngày 01/01/2012, các Doanh nghiệp siêu nhỏ phải lựa chọn hình thức tạo hóa đơn phù hợp và chuẩn bị tốt một số công việc sau:

   1. Chuẩn bị tạo hóa đơn.

   1.1 Đối với doanh nghiệp tạo hóa đơn tự in.

   - Thiết kế mẫu hóa đơn ( tham khảo mẫu hóa đơn trong Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính ).\

   - Chuẩn bị cơ sở vật chất để được tự in: Hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Doanh nghiệp có thể lựa chọn phần mềm in hóa đơn phù hợp với điều kiện của Doanh nghiệp và quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 của Bộ Tài chính.

   - Ban hành Quyết định áp dụng hóa đơn tự in gửi cơ quan Thuế trực tiếp quản lý ( theo mẫu số 5.8 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ).

   1.2  Đối với tổ chức, hộ và cá nhân tạo hóa đơn đặt in.

   - Thiết kế mẫu hóa đơn ( tham khảo mẫu hóa đơn trong Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính ).

   - Chủ động liên hệ với Doanh nghiệp in có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC để ký hợp đồng in.

   2. Thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn.

   Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ các Doanh nghiệp tạo hóa đơn phải lập Thông báo phát hành hóa đơn ( theo mẫu 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính).

   - Thông báo phát hành hóa đơn (kèm theo hóa đơn mẫu) phải gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp trước khi đơn vị bắt đầu sử dụng hóa đơn.

   - Thực hiện niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu (đầy đủ các liên) ngay tại các nơi đơn vị sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

   - Trường hợp Doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của Doanh nghiệp thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

   3. Xử lý đối với hóa đơn cũ còn tồn đọng.

   - Các Doanh nghiệp thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn mua của cơ quan Thuế còn tồn chưa sử dụng để làm thủ tục hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

   - Cục Thuế tỉnh Bình Dương Thông báo và hướng dẫn để các Doanh nghiệp siêu nhỏ biết, đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 để thực hiện.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế ( hoặc điện thoại số: 0650.3899111, 0650.3899444, 0650.3824238) để được hướng dẫn ./.

Nơi nhận :                                                                KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên                                                                PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Các phòng thuộc VP Cục Thuế ;                                       ( Đã ký )

- Chi cục Thuế các huyện, thị xã ;

- Lưu: HC-QT-TV-AC (2516 CVĐ).                             Võ Thanh Bình

 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn