Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
112

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15708/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :04/11/2011
V/v hạch toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí trước hoạt động Công ty TNHH White Feathers International

Kính gửi:Công ty TNHH White Feathers International.

   Cục Thuế có nhận công văn số 008/CV/10-2011 ngày 18/10/2011 của Công ty về việc chính sách thuế áp dụng đối với chi phí đào tạo và đền bù giải tỏa mặt bằng.

    Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 3 và Điều 4 - Mục II - Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính), hiện nay là Điều 3 và Điều 4 - Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính quy định:

   - “Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

   …

   Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế thương mại không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.”

   - “Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

   1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

   a) TSCĐ hữu hình do mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ…”

   …

   2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình:

   …

   - Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình. Cụ thể:

   + Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

   + Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.”

   Trường hợp Công ty thành lập năm 2004 nhưng đến tháng 07/2010 Công ty mới đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian chuẩn bị đi vào hoạt động (từ tháng 07/2008 đến tháng 06/2010) Công ty có phát sinh các khoản chi phí như: chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, nếu các khoản chi phí nói trên dùng để vận hành thử máy móc thiết bị thì Công ty được hạch toán vào nguyên giá TSCĐ, nếu dùng để đào tạo công nhân thì Công ty được hạch toán vào chi phí trước hoạt động và phân bổ không quá 03 năm theo quy định nêu trên.  

   Đối với chi phí thuê lại đất để phục vụ sản xuất, kinh doanh thì tiền thuê đất trả một lần cho bên cho thuê bao gồm cả tiền đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng Công ty được phân bổ dần vào chi phí sản xuất  kinh doanh theo số năm thuê đất.

   Để có cơ sở hạch toán vào nguyên giá TSCĐ làm căn cứ trích khấu hao TSCĐ và phân bổ dần vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN thì các khoản chi phí nêu trên phải đảm bảo hóa đơn chứng từ theo quy định.

   Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.                                                  Đã ký : Võ Thanh Bình

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn