Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
76

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :4575/TB-CT ;Ngày phát hành :16/5/2012
Thông báo kết luận của lãnh đạo Cục Thuế tại cuộc họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO

Kết luận của lãnh đạo Cục Thuế tại cuộc họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

_________________________

 

 

Ngày 10/5/2012 tại Văn phòng Cục Thuế, tiến hành cuộc họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (thành lập theo Quyết định số 602/QĐ-BCĐ ngày 30/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh) thông qua báo cáo kết quả công tác triển khai Luật Thuế SDĐPNN đến hết ngày 30/4/2012.

I. Thành phần dự họp:

- Chủ trì cuộc họp: Ông Võ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo;

- Lãnh đạo các Phòng liên quan thuộc Văn phòng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã là thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe Phòng Quản lý các khoản thu từ đất (QLCKTTĐ) báo cáo kết quả, tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong công tác triển khai Luật Thuế SDĐPNN; Chi cục Thuế các huyện, thị xã, các Phòng liên quan báo cáo, giải trình, lãnh đạo Cục Thuế có ý kiến kết luận, chỉ đạo thực hiện như sau:

Trong quá trình triển khi Luật Thuế SDĐPNN đến hết ngày 30/4/2012, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, các Phòng liên quan đã đạt được kết quả tương đối tốt, tuy nhiên cần phải bám sát Thông báo số 61/TB-UBND ngày 09/3/2012 kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo 4021 tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch Cục Thuế, Chi cục Thuế đã xây dựng; khẩn trương hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ; khắc phục ngay các điểm sai sót, chưa phù hợp, đảm bảo việc thực hiện phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Cụ thể một số công tác thực hiện như sau:

1/ Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế SDĐPNN:

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế SDĐPNN, lưu ý nhấn mạnh nội dung về thời hạn nộp tờ khai thuế SDĐPNN năm 2012 (mẫu 01/TK-SDDPNN, 02/TK-SDDPNN) chậm nhất là ngày 30/6/2012, nộp thuế SDĐPNN năm 2012 chậm nhất là ngày 31/12/2012, chủ yếu thông qua hình thức đăng Báo Bình Dương, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, phát thanh trên Đài phát thanh huyện, thị xã, Chương trình truyền thanh của xã, phường, thị trấn.

2/ Công tác phát, thu hồi tờ khai thuế:

Chi cục Thuế phải xác định tương đối chính xác số tờ khai thuế phải phát đến người nộp thuế (số phải kê khai), số tờ khai thuế đã phát đến người nộp thuế, số tờ khai thuế đã thu hồi từ người nộp thuế; Khẩn trương phát tờ khai thuế đến người nộp thuế, đảm bảo các trường hợp phải kê khai đều được nhận tờ khai thuế, đôn đốc việc thu hồi tờ khai thuế, xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (đối với tờ khai thuế mẫu 01/TK-SDDPNN).

3/ Công tác triển khai công cụ nhập tờ khai thuế (phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ việc nhập tờ khai thuế):

Phòng Tin học tham mưu lãnh đạo Cục Thuế xây dựng kế hoạch triển khai công cụ nhập tờ khai thuế (phần mềm ứng dụng tin học hỗ trợ việc nhập tờ khai thuế) theo công văn số 1465/TCT-KK ngày 04/5/2012 của Tổng cục Thuế.

Phòng QLCKTTĐ tham mưu lãnh đạo Cục Thuế văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế thực hiện ngay việc lấy mẫu, kiểm tra mẫu đối với tờ khai thuế đã thu hồi, đã xác nhận để có kế hoạch chấn chỉnh phù hợp, chuẩn bị tốt, kịp thời cho công tác nhập tờ khai thuế.

4/ Công tác chi, quyết toán bồi dưỡng phát tờ khai, hướng dẫn ghi tờ khai, thu thập tờ khai thuế đúng yêu cầu định mức tối đa là 10.000 đồng/tờ khai thuế trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính:

Ban lãnh đạo Cục Thuế sẽ tổ chức họp giải quyết, sẽ thông báo, hướng dẫn Chi cục Thuế thực hiện.

5/ Công tác báo cáo triển khai Luật Thuế SDĐPNN cho Ban chỉ đạo:

Phòng QLCKKTĐ soạn lại ngay và gửi cho Chi cục Thuế biểu mẫu, nội dung báo cáo đối với tờ khai thuế: số dự trù, đã cấp; số phải phát, đã phát, đã thu hồi, đã xác nhận, đúng yêu cầu để nhập tờ khai.

Chi cục Thuế phải đảm bảo việc báo cáo một cách kịp thời, chính xác theo biểu mẫu, nội dung quy định, đây là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện tại địa phương, trong đó có sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo Chính quyền địa phương.

Về số liệu báo cáo: 

- Báo cáo kết quả đến hết ngày 30/4/2012: Chi cục Thuế khẩn trương gửi báo cáo về Phòng QLCKTTĐ tổng hợp, hoàn chỉnh, trình lãnh đạo Cục Thuế ký phát hành báo cáo Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo kết quả đến hết ngày 31/5/2012: Chi cục Thuế chuẩn bị tốt công tác báo cáo chậm nhất ngày 05/6/2012 gửi về Phòng QLCKTTĐ tổng hợp, báo cáo tại  cuộc họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo dự kiến trước ngày 10/6/2012, chuẩn bị báo cáo Ban chỉ đạo dự kiến giữa tháng 6/2012.

Trên đây là ý kiến kết luận của lãnh đạo Cục Thuế tại cuộc họp Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế thông báo đến Chi cục Thuế các huyện, thị xã, các Phòng liên quan thuộc Văn phòng Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:                                                            KT.CỤC TRƯỞNG

- BLĐ.Cục Thuế (e-mail);                                       PHÓ CỤC TRƯỞNG                          

- Tổ giúp việc Ban chỉ đạo;

- Phòng Tin học;                                                                         

- Lưu: VT, QLCKTTĐ.                                           Đã ký    Võ Thanh Bình
Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn