Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
80

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :4599/CT-TH ;Ngày phát hành :17/5/2012
Kế hoạch triển khai công cụ nhập tờ khai thuế sử dụng đất PNN.

Kính gửi:  - Phòng QLCKTTĐ, KK – KKT;

                                     - Chi cục Thuế các huyện, thị xã.

 

                                   

Căn cứ vào công văn số 1465/TCT-KK ngày 04/05/2012 của Tổng cục Thuế về việc tổ chức quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế lập kế hoạch triển khai các công việc trong giai đoạn 1 (đợt 1) với những nội dung như sau:

 

- Chuẩn hóa danh mục dùng chung.

- Cài đặt công cụ nhập tờ khai thuế.

- Tổ chức nhập tờ khai thuế vào công cụ nhập tờ khai thuế.

 

Kế hoạch chi tiết

1.      Chi cục Thuế các huyện, thị xã:

- Phân công các đội thuế phối hợp, đôn đốc các xã/phường/thị trấn khẩn trương hoàn thành việc thu tờ khai thuế, điền đầy đủ các thông tin liên quan đến tính thuế trên tờ khai thuế trước khi bàn giao cho Chi cục Thuế (đặc biệt lưu ý phải có đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến căn cứ tính thuế: hạn mức, vị trí, giá đất, hệ số tầng (nếu có)).

- Phân công đầu mối tiếp nhận tờ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân từ các xã/phường/thị trấn và tờ khai thuế do các tổ chức nộp trực tiếp cho Chi cục Thuế (Bộ phận tiếp nhận tờ khai thuế); tổ chức rà soát, kiểm tra tờ khai thuế đảm bảo có đủ các thông tin liên quan đến căn cứ tính thuế. Liên hệ xã/phường/thị trấn, thông báo cho NNT để yêu cầu bổ sung thông tin nếu tờ khai thuế không có đủ thông tin liên quan đến căn cứ tính thuế. Sắp xếp, đóng tệp các tờ khai thuế đã có đủ thông tin liên quan đến căn cứ tính thuế theo từng xã/phường/thị trấn - thôn/tổ/ấp/khu phố (nơi có thửa đất) để chuẩn bị nhập vào công cụ nhập tờ khai thuế.

- Tổ chức nhập thông tin trên các tờ khai thuế:

+ Thành lập Bộ phận nhập tờ khai thuế, phân công cán bộ chịu trách nhiệm chung và riêng theo từng địa bàn để kiểm tra, đôn đốc việc nhập dữ liệu, cung cấp danh sách cán bộ trong Bộ phận nhập tờ khai thuế cho Bộ phận tin học Chi cục Thuế để được hỗ trợ cài đặt và phân quyền sử dụng.

+ Bộ phận tiếp nhận tờ khai thuế có trách nhiệm bàn giao tệp tờ khai thuế cho Bộ phận nhập tờ khai thuế theo từng tệp tờ khai (theo thôn/tổ/ấp/khu phố), đảm bảo theo dõi khoa học, tránh để sót tờ khai thuế của NNT.

+ Cán bộ được phân công nhập tờ khai thuế có trách nhiệm quản lý đầy đủ, an toàn thông tin đã nhập trên máy trạm, máy tính xách tay của mình để chuẩn bị đưa vào ứng dụng tổng hợp tờ khai thuế tại Chi cục Thuế.

- Phối hợp với Cục Thuế hoàn chỉnh bảng giá đất để chuyển vào công cục nhập tờ khai thuế trước khi bắt đầu nhập.

- Báo cáo tiến độ triển khai về Cục Thuế (Phòng Tin học) chậm nhất 31/5/2012 để chuẩn bị kế hoạch triển khai đợt 2.

2. Phòng Tin học:

- Cung cấp mẫu chuẩn và tài liệu hướng dẫn cách lập bảng giá đất cho Phòng QLCKTTĐ và Chi cục Thuế.

- Tổ chức tập huấn cài đặt, phân quyền nhập liệu theo địa bàn và sử dụng công cụ để nhập tờ khai thuế.

- Hướng dẫn Chi cục Thuế xử lý vướng mắc về công cụ nhập tờ khai thuế.

3. Phòng QLCKTTĐ:

- Thiết lập Bảng giá đất theo mẫu chuẩn để chuyển vào công cụ nhập tờ khai thuế.

- Phối hợp với Phòng Tin học tập huấn cho Chi cục Thuế và hướng dẫn xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ kê khai tờ khai thuế, bảng giá đất, xử lý tính thuế trên tờ khai thuế trong quá trình thực hiện.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai việc quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn 1 (đợt 1), Cục Thuế yêu cầu Trưởng các Phòng có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên; Trong thời gian tới (dự kiến tháng 6/2012) khi Tổng cục Thuế có kế hoạch triển khai đợt 2 - Triển khai phần mềm ứng dụng tổng hợp tờ khai thuế và quy trình cấp mã số thuế cho người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì Cục Thuế sẽ tiếp tục có công văn chỉ đạo thực hiện./. ./.

 

 Nơi nhận:                                                            KT.CỤC TRƯỞNG

- Như trên                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lưu: VT (1225/CVĐ), TH..                                 Đã ký    Võ Thanh Bình

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn