Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
129

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :13179/CT-HC-QT-TV-AC ;Ngày phát hành :05/12/2012
V/v thực hiện Thông tư số 153/2012/TT-BTC

Kính gửi: Các cơ quan thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 

- Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

 

- Căn cứ công văn số 4311/TCT-TVQT ngày 03/12/2012 của Tổng cục Thuế về việc quản lý Biên lai thu phí, lệ phí theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

   Để kịp thời triển khai các nội dung quy định tại Thông tư trên. Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (trừ các đơn vị thu phí đường bộ) lưu ý một số việc như sau:

 

   1. Từ ngày 01/01/2013 cơ quan thu phí, lệ phí được đặt in hoặc tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí ( loại in sẵn mệnh giá; loại không có mệnh giá) để sử dụng theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

   2. Từ năm 2013, cơ quan Thuế chỉ đặt in, phát hành, bán Biên lai thu tiền phí, lệ phí ( không có mệnh giá) cho các đơn vị thu phí, lệ phí có nhu cầu đăng ký mua; không in và bán Biên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá.

 

   Số lượng Biên lai thu tiền phí, lệ phí cơ quan Thuế đã đặt in theo quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí còn tồn ở cơ quan Thuế các cấp cuối ngày 31/12/2012 được tiếp tục bán cho các đơn vị sử dụng trong năm 2013.

 

   3. Các loại biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan Thuế đặt in và cơ quan thu phí, lệ phí đặt in, tự in theo Quyết định 85/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính còn tồn cuối ngày 31/12/2012 chỉ được sử dụng trong năm 2013; biên lai thu phí, lệ phí còn tồn cuối ngày 31/12/2013 thực hiện hủy theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

   4. Cục Thuế sao gửi  kèm công văn này Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Đề nghị các cơ quan thu phí, lệ phí nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Thông tư  số 153/2012/TT-BTC để thực hiện.

 

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương thông báo để các cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí được biết và triển khai THỰ./. thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                            KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên;                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HC-TV.                                                                         Đã ký : Võ Thanh Bình

 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn