Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
114

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :977/QĐ-CCT-QLN ;Ngày phát hành :23/06/2014
Quyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt

 

 CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ

 

            Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

            Căn cứ  Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

            Căn cứ công văn số 6408/CT-THNVDT ngày 03/06/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất.

            Căn cứ công văn số 6615/CT-THNVDT ngày 10/06/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc triển khai các giải pháp vế thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị tổn thất.

            Căn cứ công văn số 1382/CCT-TTHTNVDT ngày 12/06/2014 của Chi cục Thuế thị xã Thuận An về việc thông báo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất trên địa bàn thị xã Thuận An.

            Căn cứ đề nghị của CÔNG TY TNHH MTV MINH HƯƠNG, mã số thuế 3700845992 tại công văn số 126/MH ngày 12 tháng 06 năm 2014 về việc đề nghị gia hạn nộp thuế và hồ sơ kèm theo;

            Theo đề nghị của Đội trưởng đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;           

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. CÔNG TY TNHH MTV MINH HƯƠNG, mã số thuế: 3700845992, địa chỉ: 99A/5 A25, đường N3, khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (dưới đây gọi tắt là tiền thuế), cụ thể như sau:

                                                                                 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại thuế được gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn  nộp thuế theo quy định

Thời hạn được gia hạn nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thuế GTGT

1701

  95.891.789

20/03/2014

20/03/2016

2

T  Thuế GTGT

1701

189.871.481

21/04/2014

21/04/2016

 

 Tổng cộng

 

285.763.270

 

 

 

Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, CÔNG TY TNHH MTV MINH HƯƠNG phải nộp đầy đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp CÔNG TY TNHH MTV MINH HƯƠNG không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời gian gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký CÔNG TY TNHH MTV MINH HƯƠNG; Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Đội Kê khai kế toán thuế & Tin học, Đội Kiểm tra thuế số 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                  ( Đã ký)

- Như Điều 3;

- Trang thông tin điện tử của Cục Thuế;                                     Lê Thành Quý

- Lưu VT, QLN

                                                                         

 

 

 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn