Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
109

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :5591/QĐ-CT ;Ngày phát hành :08/09/2014
QUyết định về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt - Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

 

            Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

            Căn cứ  Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

            Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam, Mã số thuế 3700567576 tại công văn số 01/2014-PL ngày 20/08/2014 và hồ sơ kèm theo;

            Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;           

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam, Mã số thuế 3700567576 được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (dưới đây gọi tắt là tiền thuế), cụ thể như sau:                                                    

                                                                                   Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại thuế được gia hạn

Tiểu mục

Số tiền

Thời hạn

 nộp thuế

theo quy định

Thời hạn được gia hạn nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

T.TNDN QT năm 2013

1052

165.629.945

31/03/2014

31/03/2015

2

Thuế GTGT T03/2014

1701

157.749.667

20/04/2014

   19/04/2015

3

T.TNDN Tạm tính Q1/14

1052

7.352.517

02/05/2014

   01/05/2015

4

Thuế GTGT T04/2014

1701

51.117.520

20/05/2014

19/05/2015

5

Thuế GTGT T05/2014

1701

  48.146.951

20/06/2014

19/06/2015

 

 Tổng cộng*

 

429.996.600

 

 

 

Điều 2. Trong thời gian được gia hạn nộp tiền thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn nộp thuế, Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam phải nộp đầy đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam không nộp đầy đủ tiền thuế sau khi hết thời gian gia hạn sẽ bị tính tiền chậm nộp và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Công ty TNHH Poly-Poxy Coatings Việt Nam; Trưởng phòng QLN&CCNT, KK&KTT, KTT3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                    

- Như Điều 3;

- Trang thông tin điện tử của Cục Thuế;

- Lưu VT

 

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký : Huỳnh Đình Trí

 

 

 

 

 

 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn