Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
72

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :TB_CT ;Ngày phát hành :08/01/2015
Thông báo nâng cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 3.3.0 và ứng dụng phần mềm quyết toàn thuế thu nhập cá nhân phiên bản 3.2.0

   Ngày 05/01/2015,Tổng Cục thuế ban hành phiên bản nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kê khai, quyết toán các loại thuế kỳ tính thuế 2014 và Thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc của người nộp thuế  TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

   Việc nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đồng thời, Tổng cục cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư  số 151/2014/TT-BTC,cụ thể như sau:

1.  Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK:

   a. Nâng cấp và bổ sung mới một số chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bao gồm: Tờ khai TNDN (mẫu số 03/TNDN), thuế TNCN (mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, riêng đối với ứng dụng HTKK, có nâng cấp thêm các chức năng kê khai tờ khai 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN), thuế Tài nguyên (mẫu số 02/TAIN), phí, lệ phí (mẫu số 02/PHLP), phí bảo vệ môi trường (mẫu số 02/BVMT), tờ khai thủy điện (mẫu số 03A/TĐ-TAIN), tờ khai dầu khí (mẫu    số 02/TNDN-DK, 02/TAIN-DK), thuế nhà thầu (mẫu số 02/NTNN, 04/NTNN).

   b. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT.

 c. Một số nội dung khác

-   Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC, tờ khai 02/TNDN theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, bổ sung mới chức năng kê khai tờ khai 01/PHLP theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

-   Hết hiệu lực kê khai các tờ khai thuế TNDN tạm tính (mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN) và tờ khai thuế TNDN kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản (mẫu 02/TNDN) từ kỳ tính thuế quý 4/2014.

-  Nâng cấp chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu các tờ khai thuế nêu trên ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

2. Nội dung nâng cấp phần mềm QTTNCN

   - Nâng cấp các chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, bao gồm các tờ khai mẫu số 02/KK-XS, 02/KK-BHĐC, 05/KK-TNCN, 06/KK-TNCN, 08B/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN.

3. Hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

-   Do số lượng người nộp thuế TNCN rất lớn nên số lượng người phụ thuộc cần cấp mã cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, để kịp thời cho việc cấp mã người phụ thuộc (NPT),  tổ chức chi trả thu nhập thông tin người phụ thuộc theo mẫu 05-3/BK-TNCN trước thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2014, khai vào Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi đến cơ quan Thuế cấp mã NPT trước. Đến thời điểm kê khai tờ khai quyết toán TNCN thì tổ chức chi trả không cần kê khai lại bảng kê 05-3/BK-TNCN nếu không có thay đổi thông tin về NPT. Trường hợp chỉ thay đổi thông tin liên quan đến thời gian giảm trừ gia cảnh của NPT thì tổ chức chi trả chỉ cần khai thông tin của NPT đó vào bảng kê 05-3/TNCN kèm theo hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và nộp cho cơ quan Thuế. Các trường hợp thay đổi thông tin khác, tổ chức chi trả khai thông tin thay đổi theo mẫu 05-3/BK-TNCN vào chức năng kê khai Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và gửi cơ quan Thuế (tương tự như thu thập thông tin phục vụ cấp mã NPT).

-   Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN hỗ trợ các chức năng nhận dữ liệu theo cấu trúc file (định dạng excel hoặc xml) từ bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN sang Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh và ngược lại.
 Các Doanh nghiệp có thể tải bộ cài ứng dụng trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ : http://www.gdt.gov.vn và Cục thuế Bình Dương tại địa chỉ: http://cucthue.binhduong.gov.vn

4.  Một số lưu ý:

-  Đối với trường hợp NNT nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2014 hoặc tờ khai theo từng lần phát sinh trước thời điểm Tổng cục thông báo nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai NTK, NTKCC phiên bản 3.3.0: Cục Thuế, Chi cục Thuế vẫn nhận tờ khai mã vạch của NNT và chờ đến khi nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai NTK, NTKCC 3.3.0 thì thực hiện quét tờ khai mã vạch vào hệ thống quản lý thuế.

- Về cài đặt ứng dụng HTKK: Người sử dụng có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.3.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính. Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.3.0, người sử dụng không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7. Ứng dụng HTKK phiên bản  3.3.0 dùng để kê khai tờ khai thuế tháng quý theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 01/2014 và các tờ khai quyết toán thuế năm 2014 (kê khai bắt đầu từ ngày 05/01/2015). Phiên bản HTKK 3.1.7 phục vụ tra cứu dữ liệu tờ khai đã kê khai theo mẫu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn