Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
33

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12832/CT-TTHT ;Ngày phát hành :24/08/2016
V/v ưu đãi đối với hoạt động đầu tư thường xuyên - Các Doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương

Kính gửi: Các Doanh nghiệp hoạt động tại Bình Dương.

   Ngày 10/10/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó tại điểm g Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC đã hướng dẫn.

   ‘ g) Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014”.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, Cục Thuế đã hướng dẫn cho doanh nghiệp:

    Trường hợp từ năm 2009 đến năm 2013, Công ty không tăng vốn đầu tư, nhưng có bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm đã đăng ký theo Giấy phép đầu tư không thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do viêc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định nêu trên.

   Đến ngày 07/04/2016, Bộ Tài Chính có công văn số 4769/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên, cụ thể như sau:

   ‘1. Về xác định thời gian áp dụng

   Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 - năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án đang áp dụng.

   2. Về tiêu chí xác định đầu tư thường xuyên

   - Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hin từ 1 trong 3 nguồn độc lập đ đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm:

   (1) Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghip.

   (2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư.

   (3) Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền.

   - Việc đầu tư b sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo Điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

   Trường hp Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đu tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN; Trường hp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng theo tiêu chí này.

   Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với giấy chng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư.

   …

   4. Tiêu chí xác định về đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Điểm g Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính được thực hiện theo các tiêu chí nêu tại Điểm 2 công văn này.

   Do vậy, trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009- năm 2013 và năm 2014 phải thực hiện xác định ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn nêu trên.

   Trường hợp trước đây Cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn ưu đãi đối với hoạt động đầu tư thường xuyên khác với hướng dẫn tại công văn này, thì các doanh nghiệp thực hiện xác định ưu đãi thuế theo hướng dẫn tại công văn này.

   Trên đây là ý kiến về ưu đãi đối với hoạt động đầu tư thường xuyên, Cục Thuế thông báo cho doanh nghiệp biết để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế để được hướng dẫn./.                                                                 

Nơi nhận:                                                                    KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên,website Cuc Thue BD                                    PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký  Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn