Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
36

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :6232/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :12/04/2017
V/v chính sách thuế - Công ty TNHH ESQUEL Garment Manufacturing (Việt Nam)

Kính gửi:  Công ty TNHH ESQUEL Garment Manufacturing (Việt Nam).

   Cục thuế tỉnh Bình Dương có nhận được công văn số EGV.31.03.2017 ngày 31/03/2017 và công văn số EGV.10.04.2017 ngày 10/04/2017 của Công ty về việc ưu đãi thuế TNDN.

   Qua nội dung công văn nói trên và hồ sơ đơn vị cung cấp, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Cục thuế đã có công văn số 18579/CT-TT&HT ngày 21/12/2016 hướng dẫn Công ty về thuế suất ưu đãi thuế TNDN về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành dệt – may.

   + Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “...g) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm, công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

   - Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;

   - Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

   Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan”.

   + Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

   a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghệ phụ trợ hướng dẫn:

   “Điều 4. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

   Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Giấy xác nhận ưu đãi).

   Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh Mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công thương.

   Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

   ...”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp Công ty được Ban quản lý các KCN Việt Nam Siagapore cấp giấy chứng nhận đầu tư số 463043000162 ngày 12/9/2014. điạ điểm: Số 16 VSIP II-A, đường 32, KCN VSIP II-A, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ; ngành nghề: sản xuất thành phẩm vải dệt kim.Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công xây dựng tháng 12/2014, lắp đặt máy móc thiết bị tháng 4/2015 và bắt đầu SX kinh doanh tháng 6/2015. Công ty được cấp giấy xác nhận ưu đãi số 11120/GXN-BCT ngày 21/11/2016 của Bộ Công thương, trong đó xác nhận dự án của Công ty là dự án đầu tư mới, sản phẩm của Công ty là vải dệt kim từ bông ( mã HS 60062200) thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ.

   Năm 2016 Công ty mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hổ trợ này ( Doanh thu từ việc bán sản phẩm vải dệt kim từ bông (mã HS 60062200) cho các Công ty khác cùng tập đoàn Esquel) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới đối với sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13 ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể phần thu nhập từ dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được miễn thuế TNDN trong 4 năm (năm 2016-2019), giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 09 năm (năm 2020-2028) tiếp theo nếu dự án đầu tư đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời Công ty biết để thực hiện./ 

Nơi nhận:                                                                     KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                  PHÓ CỤC TRƯỞNG         

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn