Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
41

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :6549/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :18/04/2017
V/v chính sách thuế TNDN - Công ty TNHH Baiksan Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Baiksan Việt Nam.

   Cục Thuế có nhận được văn bản số 01/2017/CV-BSV ngày 10/4/2017 của Công ty về việc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ cho nhân viên là người nước ngoài.

   Qua nội dung văn bản nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2014/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động chuyển nhượng căn hộ cho nhân viên người nước ngoài làm việc tại Công ty. Nếu Công ty được phép chuyển nhượng và cá nhân người nước ngoài được phép nhận chuyển nhượng  sở hữu nhà theo quy định của Luật nhà ở thì khi chuyển nhượng căn hộ Công ty thực hiện xuất hóa đơn theo quy định. Việc Công ty thực hiện xuất hóa đơn hàng tháng sau khi thu tiền thông qua hình thức trừ lương của nhân viên là không đúng quy định. Căn cứ để ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng là hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, hóa đơn xuất cho cá nhân và chừng từ thanh toán tiền chuyển nhượng căn hộ.

   - Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định đối tượng chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như sau:

   “2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật); Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.”

   Tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như sau:

   “Điều 17. Căn cứ tính thuế

   Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

   Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có).

   1. Thu nhập chịu thuế.

   Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

   …

   b.2) Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ bao gồm:

   - Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

   …

   + Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trường hợp không có hợp đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp thì giá vốn được tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm doanh nghiệp nhận chuyển nhượng bất động sản.

   Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và đã trích khấu hao tài sản tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì giá vốn của nhà chuyển nhượng được xác định bằng giá trị khi thanh toán trả tiền một lần trừ đi chi phí khấu hao Công ty đã trích đưa vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

 Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên;                                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG

BLĐ Cục thuế (Email B/c);

P. KT1; KT2; KT3 (Email);

Lưu VT; P. TTHT.                                                      Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn