Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
32

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :6553/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :18/04/2017
V/v đánh giá chênh lệch tỷ giá - Công ty TNHH International Materials Technology

Kính gửi: Công ty TNHH International Materials Technology.

   Cục Thuế có nhận được công văn số 04/2017/ CV-IMT ngày 28/3/2017 của Công ty về việc hướng dẫn đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái. Để có cơ sở trả lời theo đúng quy định của pháp luật, Cục thuế có công văn số 5978/CT-TT&HT ngày 04/4/2017 đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ.

   Qua nội dung công văn nói trên và hồ sơ do đơn vị cung cấp, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 8, Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

   “Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra “đồng Việt Nam” theo tỷ giá quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư này. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ”.

   Tại điều 69, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định như sau:

   “Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận

   Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.”

   Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

   “e) Đồng tiền khai thuế là Đồng Việt Nam. Trường hợp khai các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên thì đồng tiền khai thuế là Đô la Mỹ.”

    Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam khi cuối năm Công ty chia lợi nhuận trên TK3388 cũng là đồng Việt Nam thì không thuộc đối tượng đánh giá lại chênh lệch tỷ giá theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính. Khi Công ty chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mới quy đổi ra đồng ngoại tệ.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên;                                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG

BLĐ Cục thuế (Email B/c);

P. KT1; KT2; KT3 (Email);

Lưu VT; P. TTHT.                                                      Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn