Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
52

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7630 /CT-TTHT ;Ngày phát hành :10/05/2017
V/v Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho văn phòng đại diện - Văn phòng đại diện HANSSEM CO., LTD Tại Bình Dương

Kính gửi: Văn phòng đại diện HANSSEM CO., LTD Tại Bình Dương.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn không số ngày 24/4/2017 của Văn phòng đại diện về hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho Văn phòng đại diện.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 01/9/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

   “Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.”

   Tại Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định khai thuế, nộp thuế TNCN:

   “1.Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

   b) Hồ sơ khai thuế

   b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý

   - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

   ...

   2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

   b) Hồ sơ khai thuế

   b.1) Hồ sơ khai thuế quý, từng lần phát sinh

   b.1.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế quý trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.”

   Tại Khoản 7 Điều 24 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, mẫu biểu tờ khai thuế TNCN:

   “7. Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN 03/KK-TNCN 17/TNCN, 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 05/KK-TNCN, 03/BĐS-TNCN 03/TBT-BĐS-TNCN 04/UQ-QTT-TNCN 02/KK-TNCN 02/QTT-TNCN 02-1/BK-QTT, 02/ĐK-NPT-TNCN; 02/UQ-QTT-TNCN 02/CK-TNCN; 06/TNCN, 07/CTKT-TNCN 08/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

   Tại Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định hiệu lực thi hành:

   “1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Văn phòng đại diện HANSSEM CO., LTD tại tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là VPĐD) có trưởng VPĐD là cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nếu nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công  do VPĐD ở Việt Nam và thu nhập từ nước ngoài chi trả, thì:

   - Đối với VPĐD ở Việt Nam: hàng quý (trường hợp VPĐD kê khai thuế TNCN theo quý) VPĐD có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công do VPĐD chi trả cho cá nhân người lao động theo tờ khai 05/KK-TNCN. Cuối năm, VPĐD cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập để cá nhân tự khai quyết toán thuế TNCN.

   - Đối với Cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Cá nhân phải trực tiếp kê khai, nộp thuế TNCN theo tờ khai 07/KK-TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ nước ngoài. Cuối năm cá nhân tổng hợp 2 nguồn thu nhập để khai quyết toán thuế TNCN gửi cơ quan thuế quản lý theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

   Cục Thuế trả lời cho VPĐD biết để thực hiện./.          

Nơi nhận:                                                                             KT.CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                           PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Lãnh đạo cục (Email b/c);  

- P. KT1, KT2, KT3 (Email);

- P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                         Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn