Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
49

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7629/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :10/05/2017
V/v bổ sung công văn số 5627/CT-TT&HT ngày 13/04/2016 về ưu đãi thuế TNDN - Công Ty TNHH Sagasiki Việt Nam

Kính gửi:  Công Ty TNHH Sagasiki Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn không số ngày 01/04/2016 của Công ty hỏi về ưu đãi thuế TNDN.  

   Ngày 13/04/2016 Cục Thuế Bình Dương đã có công văn số 5627/CT-TT&HT gửi Công ty hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN. Trong đó có đoạn nêu như sau:

   “Theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu và chứng nhận các lần thay đổi thì dự án đầu tư của Công ty là dự án đầu tư mới tại KCN thời gian bắt đầu hoạt động là tháng 06/2015. Nếu Công ty triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, đúng tiến độ dự án đầu tư, thì thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Cụ thể: được miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong bốn năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.Về thuế suất: áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông. Trường hợp Công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. “

   Tuy nhiên,  Ngày 25/04/2017 Tổng Cục Thuế đã công văn số 1627/TCT-CS về việc chính sách thuế hướng dẫn như sau:

   Tại khoản 2, khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

   “...

    c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định. “

   Nay Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn bổ sung thêm về ưu đãi thuế TNDN cho Công ty như sau:

   Trường hợp dự án đầu tư của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ KCN nằm trên địa bàn có điều kiện KTXH thuận lợi) thì thu nhập dự án này ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tế đáp ứng. Trường hợp, hết thời gian hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, doanh nghiệp có gia hạn thời gian hoạt động của dự án thì doanh nghiệp không được ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới đối với thời gian gia hạn.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn nêu trên./.    

Nơi nhận:                                                                         KT.CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                                                                     PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email); 

  - P.TT & HT;

   - Lưu HCQT-TV-AC.                                                    Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn