Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
42

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7708/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :11/05/2017
V/v ghi nhận doanh thu đối với hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch - Công ty TNHH Maeve Furn

Kính gửi: Công ty TNHH Maeve Furn.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 01/CV2017-MF không ghi ngày của Công ty về việc ghi nhận doanh thu tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch. Qua nội dung công văn trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính quy định giá tính thuế như sau:

   “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

   Tại Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

   “9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

   “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

   a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

   Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

   Tại điểm 5 công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN như sau:

   “5. Về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5.

   5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng mẫu cho khách hàng ở nước ngoài theo hình thức phi mậu dịch không thu tiền nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì khi tặng hàng mẫu cho khách hàng Công ty phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho và Công ty không phải ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                  KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                              PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3 (Email);  

  - P.TT & HT;

  - Lưu P.HCQT-TV-AC.                                                        Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn