Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
50

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :7779/CT-TTHT ;Ngày phát hành :15/05/2017
V/v ưu đãi thuế TNDN- Công ty cổ phần Intimex Bình Dương

Kính gửi: Công ty cổ phần Intimex Bình Dương.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 46/INXBD-TCKT ngày 04/5/2017 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ tiết a khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) qui định dự án đầu tư mới:

   " 5. Về dự án đầu tư mới:

    a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

            ...

    - Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này".

  Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính qui định thuế suất thuế TNDN

  " Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20% ".

   Căn cứ Điều 6 Chương 1 Thông tư 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:

   “Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)".

   Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN:

   “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu".

   Căn cứ Điều 45 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/12/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế TNDN:

   “1. Người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế trong hồ sơ khai thuế hoặc hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điều 46 Thông tư này.

   2. Tài liệu liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế là một phần của hồ sơ khai thuế.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701817892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/12/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 30/9/2016, có trụ sở tại: 48/19 đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 2017, Công ty có phát sinh dự án đầu tư mới theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 17/4/2017 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore cấp với mục tiêu dự án: sơ chế, chế biến nông sản; bán buôn nông sản. Địa điểm thực hiện dự án tại: số 3 VSIP II-A, đường số 31, Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nếu Công ty thực hiện dự án đầu tư mới theo đúng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,  thì Công ty được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu phát sinh trên địa bàn Khu công nghiệp như sau: Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 12  Thông  tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên.

    Về thủ tục hưởng ưu đãi, Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế như hướng dẫn nêu trên.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện ./.           

Nơi nhận:                                                                               KT.CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG

-  Lãnh đạo cục (Email b/c);  

-  P. KT1, KT2, KT3 (Email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                                           Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn