Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
96

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10866 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :06/07/2017
V/v sai tên công ty trên hóa đơn - Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Doanh Thái

Kính gửi: Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Doanh Thái

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 01-17/DT ngày 30/06/2017 của Công ty hỏi về sai tên công ty trên hóa đơn.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính có quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

   “3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

   Căn cứ điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính:

    “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” 

    …”.

    Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

   Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có hóa đơn mua hàng hoá (từ ngày 16/02/2017 đến 31/05/2017) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trên hóa đơn đầu vào tại tiêu thức tên người mua bên bán đã ghi thiếu từ “Giấy” theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua, sai sót này không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp hay được khấu trừ. Người bán và người mua lập biên bản điều chỉnh các hóa đơn sai sót nêu trên, Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tiêu thức khác và Công ty đảm bảo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn. Để được khấu trừ và hoàn thuế  GTGT theo quy định Công ty phải đáp ứng điều kiện tại khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và  Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

    Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện 

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn