Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
81

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10919/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/07/2017
V/v hướng dẫn chính sách thuế - Công ty TNHH Daeha Cable Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Daeha Cable Việt Nam.

   Cục Thuế có nhận được công văn số 01/DHV ngày 24/06/2017 của Công ty về việc hoàn thuế GTGT và tính chi phí hợp lý cho hóa đơn GTGT xuất từ công ty chi nhánh nhưng lại thanh toán vào tài khoản công ty chính theo ủy quyền của công ty chính.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự hiện hành.

   Căn cứ Điều 7, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định:   

   “Điều 7. Quyền của doanh nghiệp   

   1.     Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

   …

   Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

   1. Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

   Căn cứ khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

   “1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

   2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

   Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

   Theo trình bày trong công văn của Công ty, trường hợp năm 2014 Công ty ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Top Engineering & Construction để xây dựng công trình nhà xưởng cho Công ty (công trình đã hoàn thành bàn giao cho Công ty đưa vào sử dụng năm 2015), trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra một số vấn đề nên đến nay hai bên mới đi đến thỏa thuận thanh lý hợp đồng và Công ty còn phải thanh toán cho Công ty TNHH Top Engineering & Construction số tiền còn nợ: 7.345.929.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Top Engineering & Construction không trực tiếp ký biên bản thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn cho Công ty mà ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Top Engineering & Construction thực hiện, với lý do: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 462043000454, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 07/9/2016 Công ty TNHH Top Engineering & Construction không còn chức năng thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

   Căn cứ các quy định nêu trên, theo nội dung trình bày và hồ sơ do Công ty cung cấp, trường hợp năm 2014 Công ty có ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Top Engineering & Construction để xây dựng công trình nhà xưởng cho Công ty (công trình đã hoàn thành bàn giao cho Công ty đưa vào sử dụng năm 2015) thì Công ty TNHH Top Engineering & Construction phải thực hiện ký biên bản thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn đối với phần giá trị còn lại phải thanh toán giao cho Công ty làm cơ sở kê khai, khấu trừ và hạch toán vào chi phí. Việc Công ty TNHH Top Engineering & Construction không trực tiếp ký biên bản thanh lý hợp đồng và xuất hóa đơn cho Công ty mà ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện là không đúng quy định.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn