Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
101

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10921 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/07/2017
V/v sử dụng hóa đơn trong hoạt động xuất nhập khẩu tại chổ - Công Ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt Nam

Kính gửi: Công Ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 01.17/CVCT ngày 14/06/2017 của Công ty hỏi về sử dụng hóa đơn trong hoạt động xuất nhập khẩu tại chổ

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Ngày 17/04/2017,  Tổng cục Thuế  ban hành công văn số 1424/TCT-CS  về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu tại chỗ.

   “Tại khoản 3, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

   “Điều 16. Hồ sơ hải quan

   …

   2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

   …

   b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.”

   Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

   …

   3. Hồ sơ hải quan

   Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

   Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại…”

   Tại khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

   “1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

   “2. Các loại hóa đơn:  

   a)  Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hoá đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

   - Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

   - Hoạt động vận tải quốc tế;

   - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

   b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

   - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

   - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)…”.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan thì Công ty phải sử dụng hóa đơn GTGT khi xuất bán hàng hóa theo quy định nêu trên.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn