Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
94

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10922 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/07/2017
V/v chi phí, hợp lý hợp lệ - Công Ty TNHH MTV Ichikin Saigon Studio

Kính gửi: Công Ty TNHH MTV Ichikin Saigon Studio.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 01/2017/CV ngày 28/06/2017 của Công ty hỏi về chi phí, hợp lý hợp lệ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

     1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

    b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

    c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”

   Tại điểm a, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về thuế suất 0%:

    “2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

    a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:   

    - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

    - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

    - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

   …”

   Tại khoản  9, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

   “9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có ký hợp đồng với Doanh nghiệp nội địa mua vật liệu và công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là hoạt động xuất nhập khẩu tại chổ, nếu Doanh nghiệp nội địa đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của  Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% , do đó khoản chi phí về tiền thuế Công ty phải trả cho bên bán do không đáp ứng về điều kiện áp dụng thuế suất 0% thì Công ty được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn