Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
105

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10923/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/07/2017
V/v sử dụng hóa đơn - Công ty TNHH G.B Light Viêt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH G.B Light Viêt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 02/GB2017 không đề ngày của Công ty hỏi về việc sử dụng hóa đơn.

   Qua nội dung Công ty trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại công văn số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ:

   “Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại”

   - Tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ hải quan như sau:

   “Điều 16. Hồ sơ hải quan

   …

   2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

   …

   b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.”

   - Tại khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

   “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

   1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

   a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

   b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

   c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

   2.…

   3. Hồ sơ hải quan

   Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

   Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.

   - Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn:

   “2. Các loại hóa đơn:

   a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

   - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

   - Hoạt động vận tải quốc tế;

   - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

   b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

   - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

   - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

   - Tại công văn số 1424/TCT-CS ngày 17/04/2017 của Tổng Cục thuế về việc sử dụng hóa đơn:

   “Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì doanh nghiệp nội địa sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp nội địa (khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) thực hiện xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa theo hình thức nêu tại tiết a và tiết c, khoản 1, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì Công ty sử dụng hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trường hợp hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thay cho hóa đơn thương mại theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

    Trên đây là ý kiến của Cục thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn