Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
93

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :10991 /CT-TTHT ;Ngày phát hành :10/07/2017
V/v kê khai, hoàn thuế GTGT - Công ty TNHH CHARMING TRIM & PACKAGING (VN)

Kính gửi: Công ty TNHH CHARMING TRIM & PACKAGING (VN) .

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số CHARMING1706-004  ngày 30/6/2017 của Công ty về kê khai, hoàn thuế GTGT

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   - Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

   “3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

   a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

   Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

   Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

   …

   Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

   - Tại Điều 39, Điều 40 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

   “Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   1. Mã số dự án đầu tư.

   2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

   3. Tên dự án đầu tư.

   4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

   5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

   6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

   7. Thời hạn hoạt động của dự án.

   8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

   9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

   10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

   Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

   1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

   2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

   a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

   b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

   c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

   d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh”.

   - Tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 quy định hồ sơ khai thuế GTGT:

   “b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

   - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).”

   Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty (kèm theo hồ sơ) thì Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được Ban quản lý KCN Việt Nam- Singapore cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 7687033423 ngày 15/1/2014 với tiến độ thực hiện dự án: Bắt đầu sản xuất kinh doanh từ tháng 7/2014.

   Do tháng 5/2017, Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ ba về tăng vốn đầu tư và vốn góp của dự án ban đầu, tiến độ thực hiện dự án: Dự án đã đi vào hoạt động tuy nhiên Công ty không điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án so với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu được cấp ngày 15/1/2014 nên không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC nêu trên.

   Công ty kê khai số thuế GTGT nhập khẩu máy móc, thiết bị của dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                     Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn