Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
105

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :11201/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :12/07/2017
V/v ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH Mercury Advanced Materials(BD)

Kính gửi: Công ty TNHH Mercury Advanced Materials(BD).

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 02/2017CT-MER ngày 28/06/2017 của Công ty hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ  Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

   “Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

   Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

   Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.

   Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài Chính

   1/ Khoản 2 Điều 13 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

   “2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:\

   3. Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   ...

   2/ Khoản 1 Điều 14 quy định về hiệu lực thi hành:

   “Điều 14. Hiệu lực thi hành

   1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

   - Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì:

   + Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời gian miễn thuế, giảm thuế, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi) theo quy định tại Thông tư này được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

   + Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 01/01/2015.”

   Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty mới thành lập trong Khu công nghiệp, theo giấy chứng nhận đầu tư số 463023000335 (mã số dự án: 4307454811), đăng ký lần đầu ngày 23/11/2010. Tại thời điểm ngày 01/01/2014 Công ty đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động và chưa phát sinh doanh thu, đến tháng 02/2015 dự án mới bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (theo đăng ký ghi trên giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 4 ngày 10/8/2016) và phát sinh doanh thu thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp quy định tại Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC, không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT ;                                             Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn