Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
94

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :11769 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :14/07/2017
V/v ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH MTV JV Vina

Kính gửi: Công ty TNHH MTV JV Vina.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 02/17/CV-JY ngày 04/7/2017 của Công ty hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN.

   Qua nội dung Công ty trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC có quy định về dự án đầu tư mới như sau:

    c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.”

   - Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến  kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 462045000958 ngày 07/01/2013 tại Lô A-7-CN, đường N6, KCN Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T.Bình Dương. Ngành nghề kinh doanh : Rèn, dập, ép và cán kim loại. Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành . Trường hợp Công ty góp thiếu vốn và điều chỉnh giảm vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư không làm thay đổi việc đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (ưu đãi về địa bàn ưu đãi) thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT ;                                             Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn