Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
98

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :11774/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :14/07/2017
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam .

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 009/EFV ngày 04/7/2017 của Công ty về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Về vấn đề Công ty đề nghị hướng dẫn, Cục Thuế Bình Dương đã có công văn số 4709/CT-TT&HT ngày 20/3/2017 hướng dẫn cụ thể về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty.

   Tại khoản 55, phụ lục II, danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ như sau:

STT

Tỉnh

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

55

 

Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo quy định của Chính phủ).

Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo quy định của Chính ph.

   Tại Điều 4, Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư như sau: 

   “Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

   1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN”.

   Căn cứ quy định nên trên, Công ty đề nghị xem xét thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản thực hiện tại địa bàn KCN Bàu Bàng (địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 10% từ năm 2015 trở đi cho đến hết thời gian còn lại của dự án là không có cơ sở để Cục thuế xem xét. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4709/CT-TT&HT ngày 20/3/2017 nêu trên.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

   

Nơi nhận:                                                                   KT.CỤC TRƯỞNG    

- Như trên;                                                                PHÓ CỤC TRƯỞNG

-  Lãnh đạo cục (Email b/c);  

-  P. KT1, KT2, KT3 (Email);

-  P.TT & HT;

- Lưu HCQT-TV-AC.                                               Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn