Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
72

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12799 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :02/08/2017
V/v hướng dẫn chính sách thuế - Công ty TNHH Yong Jin Vina

Kính gửi: Công ty TNHH Yong Jin Vina.

   Cục Thuế nhận được công văn số YJV-BM-QL-01/07 ngày 22/07/2017 của Công ty về việc một số câu hỏi liên quan đến việc tạm ngưng sử dụng dây chuyền sản xuất.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   1. Về trích khấu tài sản cố định:

   Căn cứ Điều 4 Thông tư  số 96/2016/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy đinh như sau:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   …

    2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

   ...

   - Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

   Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tài sản cố định nhưng do sản xuất không hiệu quả, Công ty tạm ngưng sản xuất, như vậy tài sản cố định hiện không phục vụ sản xuất kinh doanh, không thuộc thời gian tạm dừng để sửa chữa, bảo trì theo kế hoạch nên Công ty không thực hiện trích khấu hao tài sản cố định này.

   2. Về thanh lý tài sản:

   Căn cứ  Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác:

   “Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

   …

    6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

   Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.”

   Căn cứ khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

   “1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

   Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp do Công ty tạm ngưng hoạt động nên tồn nguyên liệu, thành phẩm tồn kho cần thanh lý thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT theo giá bán thỏa thuận và kê khai thuế GTGT theo quy định; Nếu giá bán thỏa thuận đã kê khai nhưng khi kiểm tra thuế phát hiện không phù hợp thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế theo qui định tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hàng hóa thanh lý nêu trên Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; đồng thời ghi nhận khoản thu nhập này vào thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

   Trường hợp Công ty ngừng sản xuất, thanh lý tài sản thì không thực hiện trích khấu hao trong khi chờ thanh lý tài sản, giá chuyển nhượng tài sản này phải phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường vào thời điểm chuyển nhượng.  Phần giá trị còn lại được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                 Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn