Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
65

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12812/CT-TTHT ;Ngày phát hành :02/08/2017
V/v chính sách thuế thanh lý máy móc hộ cho bên nước ngoài - Công ty TNHH Thực Phẩm Nissin Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Thực Phẩm Nissin Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số CV-20170623 ngày 23/06/2016 của Công ty về chính sách thuế  thanh lý máy móc hộ cho bên nước ngoài. Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   - Căn cứ Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ tài chính quy định đối tượng áp dụng thuế nhà thầu:

   “1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.”

   - Căn cứ Điều 12 Mục 3 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ tài chính quy định thuế giá trị gia tăng (GTGT):

   “Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

   Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

   1. Doanh thu tính thuế GTGT

   a) Doanh thu tính thuế GTGT:

   Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

   ...

   2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

   a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

5

2

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động kinh doanh khác

2

   - Căn cứ Điều 13 Mục 3 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ tài chính quy định  thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

   “Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

   ...

   2. Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

   a) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms}

1

   - Căn  cứ hướng dẫn tại Công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng Cục thuế về việc lập hoá đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận, chuyển phát nước ngoài:

   “Đại lý ghi rõ trên hoá đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC....”

   Theo trình bày của Công ty, Công ty có thanh lý máy móc, thiết bị cho Công ty mẹ là Công ty Nissin Nhật Bản, nhưng lô hàng vẫn gửi tại Nhà máy của Công ty ở Việt Nam mà không làm thủ tục xuất khẩu với Cơ quan hải quan nên Công ty đã áp dụng thuế suất 10% như bán hàng thanh lý nội địa. Tuy nhiên, sau khi mua lại lô hàng, Công ty mẹ đã quyết định bán phế liệu cho công ty thu mua phế liệu ở Việt Nam.

   Căn cứ các quy định nêu trên đồng thời trong hợp đồng ba bên có thỏa thuận Công ty được Công ty mẹ là Công ty Nissin Nhật Bản ủy quyền bán, phát hành hóa đơn và thu hộ doanh thu đối với lô hàng thanh lý máy móc, thiết bị đã qua sử dụng cho Công ty TNHH TM & SX Ngọc Tân Kiên ở Việt Nam. Do đó:

   - Về thuế nhà thầu: Trước khi thanh toán lại tiền cho Công ty Nissin Nhật Bản, Công ty có trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho Công ty Nissin Nhật Bản như sau:

   Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) thuế GTGT (2%)

   Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x tỷ lệ (%) thuế TNDN (1%)

   - Về hóa đơn: Khi Công ty đứng ra thu hộ doanh thu cho Công ty Nissin Nhật Bản thì Công ty thực hiện xuất hóa đơn cho Công ty Ngọc Tân Kiên. Công ty ghi rõ trên hóa đơn là tiền thu hộ Công ty Nissin Nhật Bản, dòng tiền hàng ghi số tiền thu hộ thanh toán cho Công ty Nissin Nhật Bản (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Công ty khấu trừ nộp thay Công ty Nissin Nhật Bản.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                 CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                 Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn