Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
87

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :12875/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :04/08/2017
V/v Trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn - Công ty CP Phụ Kiện và Nhà Thép Nhất

Kính gửi: Công ty CP Phụ Kiện và Nhà Thép Nhất.

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 25.06/ĐĐN/2017 ngày 25/06/2017 của Công ty hỏi về việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

   Ngày 10/07/2017 Cục thuế Bình Dương phát hành văn bản số 10990/CT-TT&HT về việc cung cấp hồ sơ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 hướng dẫn việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp hướng dẫn:

   “2. Thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc 31/12 hàng năm) thì thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là ngày cuối cùng của năm tài chính.

   ...”

   Căn cứ  Điều 1 Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

   “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC:

   a) Đối tượng: là các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật (bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không đủ điều kiện để trích lập dự phòng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính, công ty liên doanh, công ty hợp danh) và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

   Việc trích lập dự phòng đầu tư dài hạn được thực hiện đối với các khoản đầu tư được trình bày theo phương pháp giá gốc, không áp dụng cho các khoản đầu tư trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   b) Điều kiện: Doanh nghiệp chỉ thực hiện trích lập dự phòng khi tổng số vốn đầu tư thực tế của chủ sở hữu cao hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu thực có của tổ chức kinh tế được đầu tư.

   ...”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp năm 2015 Công ty nhận chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần thép Hồng Nam, với giá trị chuyển nhượng thỏa thuận trên hợp đồng là 21 tỷ đồng, khoản đầu tư này của Công ty được xem là đầu tư tài chính dài hạn. Tại thời điểm cuối năm 2015 (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 31/12) kết quả kinh doanh ghi nhận trên báo cáo tài chính của Công ty CP thép Hồng Nam phát sinh lỗ, thì khoản lỗ phát sinh năm 2015 thuộc trường hợp đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư, nên Công ty không được trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản lỗ phát sinh trên và không được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                         CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn