Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
82

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :13138 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :09/08/2017
V/v nội dung ghi trên hóa đơn - Công ty TNHH Kubota Kasui Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Kubota Kasui Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 14.07.17KT/KKV ngày 14/07/2017 và công văn số 17.07.17KT/KKV ngày 17/07/2017 của Công ty hỏi về nội dung ghi trên hóa đơn. Cục thuế đã có công văn số 12383/CT-TT&HT  ngày 24/7/2017 yêu cầu Công ty cung cấp giấy ủy quyền.

   Qua nội dung Công ty trình bày và hồ sơ công ty cung cấp, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có quy định về tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” như sau:

   “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

   Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán. 

   Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt  thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. 

   Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

   Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.   

   ...

   Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

   - Tại điểm đ, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 có quy định về tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” như sau:

   “đ) Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

   Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

   Khi lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty đăng ký địa chỉ Công ty là: số 3, đường 20, KCN Sóng Thần 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T.Bình Dương, Việt Nam, có hóa đơn mua hàng hóa mà trên hóa đơn nhà cung cấp ghi địa chỉ thiếu “Việt Nam” so với địa chỉ đã đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư tuy nhiên hóa đơn vẫn đảm bảo các tiêu chí mã số thuế, tên Công ty và địa chỉ đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác người mua hàng thì hóa đơn này hợp lệ theo quy định trên. Công ty có trách nhiệm yêu cầu nhà cung cấp ghi tiêu thức người mua hàng đúng với thông tin mà Công ty đã đăng ký.

   Đối với hoạt động mua hàng của Công ty, nếu Công ty mua hàng không trực tiếp bằng các hình thức: mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì Công ty không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, nhà cung cấp phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

   Trên đây là ý kiến của Cục thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                         CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn