Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
84

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15472/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :01/09/2017
V/v hướng dẫn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Công ty TNHH FRIENSLANDCAMPINA Việt Nam

Kính gửi:  Công ty TNHH FRIENSLANDCAMPINA Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 304/2017/FCV ngày 18/08/2017 của Công ty hỏi về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điểm 7  Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung  Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) có quy định lập hóa đơn:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”

   Tại Điểm b Khoản 3  Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính bãi bỏ khổ thứ 7 điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định lập hóa đơn

   “2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

   a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

   Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   …”

   Tại Điểm 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về thời điểm xác định thuế GTGT.

   “1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

   Tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

   “2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

   a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

   Tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế.

   “4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.5 và 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

   Tại khoản 8 điều 7 mục I chương II Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn:

   “8. Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá.

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp khi Công ty chuyển giao gia công một số sản phẩm bên cạnh hoạt động sản xuất, sau khi gia công, thành phẩm sẽ được đơn vị vận tải đưa từ kho của bên nhận gia công về kho thành phẩm của Công ty trên cùng địa bàn vận chuyển và do cùng một đơn vị vận tải thực hiện kèm với phiếu xuất kho và phải xuất hóa đơn.

   Tuy nhiên, trường hợp Công ty có hoạt động giao gia công từ sữa nguyên liệu cần được đơn giản thủ tục để thuận tiện cho bảo quản sữa trong quá trình vận chuyển từ kho của người gia công đến kho của Công ty. Trường hợp hợp đồng  gia công giữa Công ty và khách hàng có quy định phương thức giao nhận hàng hóa nêu trên tại kho, để đảm bảo ghi nhận chính xác theo số lượng hàng hóa thực tế tại kho thì khi xuất nguyên liệu để vận chuyển đến kho người gia công, Công ty phải lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều động, phiếu cân hàng tại kho Công ty. Khi giao hàng hóa Công ty và khách hàng gia công phải lập biên bản giao nhận, có ghi rõ số lượng thực tế giao nhận. Căn cứ vào số lượng thực tế giao nhận, bên gia công lập phiếu xuất kho theo số lượng thực giao nhận tại kho của Công ty và chỉ xuất hóa đơn GTGT đối với tiền công gia công và tiền nguyên vật liệu, phụ liệu nếu bên nhận gia công có cung cấp thêm nguyên vật liệu, phụ liệu trong quá trình gia công để làm cơ sở ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN và GTGT theo quy định.

   Do đặc thù ngành nghề kinh doanh sản xuất chế biến sản phẩm sữa và để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty, Cục Thuế Bình Dương chấp nhận cho Công ty xuất hóa đơn theo biên bản xác nhận giữa hai bên.                   

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                        CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                         Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn