Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
83

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15694/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/09/2017
V/v chuyển đổi ưu đãi đối với hoạt động dệt may theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC - Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)

Kính gửi: Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam).

   Cục Thuế nhận được công văn số 2408/CV-AFE ngày 24/08/2017 của Công ty về việc hướng dẫn ưu đãi thuế suất thuế TNDN.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

   "Điều 7. Bổ sung Khoản 8, Điều 23, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “8. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động  khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

   Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây (không phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại. Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may theo các văn bản trước đây nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”."

   Căn cứ công văn số 3739/TCT-CS ngày 18/8/2017 của Tổng cục Thuế trả lời cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế TNDN đối với Công ty TNHH Apparel Far Eastern (VN).

   Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn các mức ưu đãi của Công ty như sau:

   Trường hợp, Công ty thành lập theo giấy phép đầu tư số 64/GP- KCN-VS do Ban quản lý các KCN Việt Nam Singapore cấp ngày 04/7/2002, ngành nghề hoạt động kinh doanh: sản xuất hàng may mặc. Theo giấy phép đầu tư Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất 10% suốt dự án, miễn 4 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo với điều kiện toàn bộ sản phẩm để xuất khẩu (DN chế xuất). Thực tế Công ty bắt đầu hoạt động SXKD phát sinh doanh thu từ năm 2002, từ năm 2002-2003 (SXKD lỗ), năm 2004 là năm miễn thuế thứ nhất (áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%), đã được Cục thuế kiểm tra thuế đến năm 2012. Công ty đã được hưởng ưu đãi thuế suất 10% đến năm 2006; được miễn thuế 3 năm (2004-2006). Từ năm 2007 thực hiện theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may, Công ty đã ngừng áp dụng ưu đãi theo giấy phép đầu tư, chuyển đổi hưởng ưu đãi theo điều kiện đáp ứng tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ. Nay, nếu thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên có lợi hơn thì Công ty được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn này. Cụ thể:

   Trường hợp Công ty vẫn đáp ứng điều kiện doanh nghiệp sản xuất trong KCN thì Công ty có thể lựa chọn lại ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ với mức ưu đãi thuế TNDN: miễn 3 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo và ưu đãi về thuế suất theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP của Chính phủ: áp dụng thuế suất 15% suốt dự án. Thực tế, Công ty đã miễn thuế 3 năm (2004-2006) nên Công ty còn được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 7 năm tiếp theo (2007-2013), áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốt dự án cho thời gian còn lại nếu lựa chọn theo phương án nêu trên.

   Trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012 Công ty đã được thanh tra, kiểm tra về thuế TNDN nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và Công ty đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại số tiền phạt và tiền chậm nộp Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước.

   Trường hợp về sau Tổng cục Thuế có hướng dẫn khác với hướng dẫn tại công văn này, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

   Công văn này thay thế cho Công văn số 7405/CT-TT&HT ngày 05/05/2017 của Cục thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) về chính sách thuế.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                             CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                              Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn