Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
87

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15716/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :07/09/2017
V/v chi phí thuê dịch vụ của cá nhân - Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen.

   Cục thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 387/CV/HSG/17-VP2 ngày 22/08/2017 của Công ty hỏi về chi phí thuê dịch vụ của cá nhân.

   Qua nội dung Công ty trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hóa đơn tại cơ quan thuế có quy định như sau:

   “Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:...”

   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

      “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

      1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

      a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

      b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

      c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

      Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   …2.4.Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

   …

   - Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

   - Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

   Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có thuê xe ba gác của cá nhân để vận chuyển hàng hóa, thì:

   - Nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty là cá nhân có kinh doanh và giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty từ 100 triệu đồng/năm thì cá nhân kinh doanh phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý để mua và lập hóa đơn giao cho Công ty và thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Nếu giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty dưới 100 triệu đồng/năm thì Công ty lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

   - Nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty là cá nhân không kinh doanh thì khi Công ty thanh toán tiền cho cá nhân không phân biệt giá trị dịch vụ lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm, Công ty phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng kê.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời để Công ty biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                             CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                              Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn