Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
82

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15619/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :05/09/2017
V/v thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho - Công ty TNHH Việt Nam Success

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Success.

   Cục Thuế có nhận công văn số 010/2017VSC  ngày 22/08/2017 của Công ty hỏi về việc thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài  chính có quy định về áp dụng thuế suất 0%:

   “2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

   a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

   - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

   - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

   - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

   ...”

   Tại khoản 6,  Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

   “6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

   Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản”.

   Tại khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có quy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

   “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

   Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

   ..”.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có nhập khẩu máy móc, thiết bị để làm TSCĐ và nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh nhưng do dây chuyền không phù hợp với tình hình thực tế nên công ty phải thanh lý máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu tồn kho đã nhập khẩu, thì công ty phải kê khai và nộp thuế như sau:

    1/ Tài sản cố định khi thanh lý và xuất khẩu ra nước ngoài được hưởng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu Công ty đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và khi xuất Công ty phải thông báo với Cơ quan Hải Quan về việc thay đổi mục đích sử dụng tài sản, nguyên liệu tồn kho nhập khẩu để truy nộp lại thuế ở khâu nhập khẩu (nếu có), đồng thời Công ty phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định tại điểm 4, mục II; mục III Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương Mại.

    2/ Đối với hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thì đề nghị Công ty liên hệ Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn.

   3/ Trường hợp Công ty có phát sinh khoản thu nhập từ thanh lý tài sản thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập khác nên Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động sản xuất kinh doanh chính mà tính và kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất phổ thông (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

   Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                             

  - Lãnh đạo cục (Email b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email);       

  - Lưu: VT, P.TT & HT.P.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn