Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
79

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15692/CT-TTHT ;Ngày phát hành :07/09/2017
V/v chi phí xây dựng bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy - Công ty Cổ phần Mirae

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mirae  .

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 09-2017/CV-CT ngày 22/8/2017 của Công ty về chi phí xây dựng bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   - Căn cứ Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

   “1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

   a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

   b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

   c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.”

   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư  số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

   “Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có xây dựng bể chứa nước dùng cho việc phòng cháy, chữa cháy tại khu vực sản xuất của Công ty, nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên, đảm bảo là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty, chi phí khấu hao đối với tài sản cố định được quản lý theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành thì Công ty được trích khấu hao đối với bể chứa nước do Công ty xây dựng và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

   Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                             

  - Lãnh đạo cục (Email b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email);       

  - Lưu: VT, P.TT & HT.P.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn