Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
77

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15742 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :08/09/2017
V/v ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam.

   Cục Thuế có nhận công văn số 07-2017/KT-SIV ngày 24/08/2017 của Công ty hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN .

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   1/ Ngày 06/05/2008, Cục Thuế Bình Dương đã có công văn số 3007/CT-KTT3 hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN “ Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN 15%  trong suốt thời gian dự án được miễn thuế TNDN 03 năm kể từ khi kinh doanh bắt đầu có lãi và giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn công văn nêu trên.

   2/ Ngày 14/01/2016, Cục Thuế Bình Dương đã có công văn số 771/CT-TT&HT hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN “ Nếu khoản đầu tư tăng thêm này đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại ( bao gồm hưởng mức thuế suất, thời gian miễn giảm) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại  (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN. Nếu khoản đầu tư tăng thêm nêu trên không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4, điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại”. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn công văn nêu trên.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

   Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                             

  - Lãnh đạo cục (Email b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email);       

  - Lưu: VT, P.TT & HT.P.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn