Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
86

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15743/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :08/09/2017
V/v hóa đơn, chứng từ hạch toán chi phí chi hộ cho đại lý - Công ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Ô Tô Mitsubishi Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 066/2017/EX-MMV ngày 25/8/2017 của Công ty về hóa đơn, chứng từ hạch toán chi phí chi hộ cho đại lý. Qua nội dung công văn trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại khoản 7, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

   “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

   a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

   - Tại điểm d, khoản 7, điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT như sau:

   “d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.” 

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh thỏa thuận Công ty chi trả hộ cho đại lý khoản lưu trú và ăn uống của nhân viên đại lý trong thời gian đào tạo tại Nhật Bản thì khi thu lại tiền đã chi hộ cho đại lý Công ty không phải lập hóa đơn, không phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Căn cứ văn bản thỏa thuận, các chứng từ chi hộ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng…Công ty và Đại lý lập chứng từ thu, chi theo quy định trên.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

   Nơi nhận:                                                                            CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                             

  - Lãnh đạo cục (Email b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email);       

  - Lưu: VT, P.TT & HT.P.                                                  Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn