Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
81

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :15861/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :12/09/2017
V/v chính sách thuế GTGT, TNDN dịch vụ thú y - Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương

   Kính gửi: Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 686/CCCNTYTS-HCTH ngày 29/8/2017 của Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Chi cục) hỏi về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN dịch vụ thú y.

   Qua nội dung Chi cục trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Tại tiết a, khoản 1, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 có quy định đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

   “9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

   ...”

   - Tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính có quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

   “2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: thu nhập từ dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.”

   - Căn cứ công văn số 14496/CT-TT&HT ngày 17/8/2017 của Cục Thuế Bình Dương hướng dẫn Chi cục về việc thu, kê khai nộp thuế và sử dụng hóa đơn.

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi cục có thu nhập từ dịch vụ phòng bệnh cho vật nuôi nếu đáp ứng tiêu chí dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp thì được miễn thuế TNDN đối với thu nhập này. Trường hợp Chi cục cung cấp dịch vụ thú y không đáp ứng tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì Chi cục tính thuế TNDN từ dịch vụ thú y theo hướng dẫn tại Công văn số 14496/CT-TT&HT ngày 17/8/2017 của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Chi cục.

   Căn cứ Phụ lục 1 Quyết định số 172/QĐ-CCCNTYTS ngày 04/07/2017 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương thì giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật không bao gồm tiền vắc xin. Đối với vắc xin tiêm phòng, Chi cục phải thực hiện xuất hóa đơn và thực hiện kê khai tính thuế GTGT và TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 14496/CT-TT&HT ngày 17/08/2017 của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Chi cục.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Chi cục biết thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                                  

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3 (Email);  

  - Lưu P.HCQT-TV-AC, P.TT&HT.                            Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn