Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
58

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17243/CT-TTHT ;Ngày phát hành :04/10/2017
V/v ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam  .

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương có nhận công văn số 170905/M2-CT ngày 05/9/2017 của Công ty đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN và ngày   29/9/2017 Cục Thuế đã có công văn số 16688/CT-TT&HT báo Công ty chờ xem xét và giải quyết.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   - Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/6/2005 quy định:

   “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”

   - Căn cứ Điều 178 Luật thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/6/2005 quy định gia công trong thương mại:

    “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

   - Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số  151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN:

   “2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

   “4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

   ...

   b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

   ...

    3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

   …

   c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.”

   - Căn cứ Công văn số 4974/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 25/12/2008 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương v/v hoạt động gia công:

   “Hoạt động gia công trong đó bên gia công đầu tư máy móc, thiết bị, lực lượng lao động,... đồng thời nhận toàn bộ nguyên vật liệu (hoặc nguyên vật liệu chính) của bên đưa gia công theo hợp đồng gia công đã ký để sản xuất ra thành phẩm giao cho bên đưa gia công (trừ hoạt động gia công trong thương mại quy định tại Điều 178 Luật thương mại nêu trên) thì được xem là hoạt động sản xuất.

   Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty nhận gia công lốp xe cho Công ty TNHH Sailun Việt Nam theo Hợp đồng gia công đã ký kết để thực hiện gia công công đoạn thứ 2 trong 5 công đoạn (công đoạn thứ 5 là công đoạn tạo thành phẩm) thì hoạt động gia công trên được xem là hoạt động thương mại. Khoản thu nhập từ  hoạt động gia công thương mại không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

   Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG  

- Lãnh đạo CT (email);

- Phòng TT & HT;

- Phòng KT1, KT2; KT3(email);                          

- Lưu HCQT-TV-AC;                                                 Đã ký : Huỳnh Đình Trí   

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn