Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
59

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17192/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :03/10/2017
V/v hóa đơn chứng từ thuế - Công ty CP KD và PT Bình Dương (TDC)

Kính gửi: Công ty CP KD và PT Bình Dương (TDC).

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 444/KDPT-QLTC ngày 29/8/2017 của Công ty hỏi về hóa đơn chứng từ thuế đối với hoạt động thanh lý hợp đồng góp vốn và ngày 07/09/2017 Cục thuế có phát hành văn bản số 15690/CT-TT&HT về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điều 7, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định:

   “Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

   1.     Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

   2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

   3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

   4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

   …”

   Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

   1/ Điều 2 quy định đối tượng áp dụng:

   “1. Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm:

   a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

   b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;

   c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

   …”

   2/ Điều 16 quy định lập hóa đơn:

   “1. Nguyên tắc lập hóa đơn

   a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

   b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa”.

   Căn cứ Điểm 2.8 Khoản 2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

   “2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

   Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản, ngày 06/4/2011 Công ty có ký hợp đồng góp vốn số 16C/2011/HĐGV với Công ty CP BĐS Phượng Hoàng, mục đích xây dựng nhà ở tại dự án Cocoland (địa chỉ: KCN Mỹ Phước II, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhà ở được xây dựng hoàn thành, Công ty tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, kèm theo hóa đơn GTGT cho Công ty CP BĐS Phượng Hoàng, 02 bên Công ty căn cứ hóa đơn, chứng từ đã lập kê khai thuế GTGT. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty CP BĐS Phượng Hoàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên có nhu cầu thanh lý hợp đồng đã ký ở trên để thu hồi vốn, trường hợp nếu Công ty nhận lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đã chuyển giao, sau đó chuyển trả lại tiền vốn cho Công ty CP BĐS Phượng Hoàng, thì sau khi nhận được tiền Công ty CP BĐS Phượng Hoàng phải lập hóa đơn GTGT để làm căn cứ thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                    KT.CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c);                                   

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                                 Đã ký : Huỳnh Đình Trí

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn