Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
68

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17263/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :05/10/2017
V/v cung cấp giấy ủy quyền - Công ty TNHH Puratos Grand- Place Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Puratos Grand- Place Việt Nam.

   Cục Thuế có nhận công văn số 022017-PG-TCKT ngày 22/09/2017 của Công ty hỏi về việc kê khai thuế GTGT hàng bán trả lại.

   Qua nội dung công văn trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định về giao dịch với cơ quan thuế:

    “1. Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế trực tiếp ký hoặc giao cho cấp phó của mình ký thay trên các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc giao ký thay phải được quy định bằng văn bản và lưu tại doanh nghiệp.

     2. Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

   - Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

   - Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

   - Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.”

   Căn cứ quy định nêu trên, do Ông Nguyễn công Đăng (Giám đốc Tài chính) không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định, nhưng là người ký văn bản số 022017-PG-TCKT ngày 22/09/2017 gửi Cục ThuếCục Thuế đề nghị Công ty cung cấp giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong việc ủy quyền cho Ông Nguyễn công Đăng ký văn bản nêu trên. Thời hạn cung cấp giấy ủy quyền chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký công văn này. Quá thời hạn nêu trên, nếu Ông Nguyễn công Đăng không cung cấp được giấy ủy quyền cho Phòng TT&HT NNT thì Cục Thuế không có trách nhiệm trả lời văn bản cho Công ty.

   Trên đây là thông báo của Cục Thuế Bình Dương cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG  

- Lãnh đạo CT (email);

- Phòng TT & HT;

- Phòng KT1, KT2; KT3(email);                          

- Lưu HCQT-TV-AC;                                                 Đã ký : Huỳnh Đình Trí 

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn