Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
77

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17331/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :06/10/2017
V/v kê khai doanh thu - Công ty TNHH Polytex Far Eastern (VN)

Kính gửi : Công ty TNHH Polytex Far Eastern (VN) .

   Cục Thuế có nhận công văn số AC 0109/2017 ngày 19/09/2017 của Công ty hỏi về việc kê khai doanh thu.

   Qua nội dung công văn trình bày, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

    “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”.

   Tại Điều 3. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

   “a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

   …”

   Căn cứ khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính có quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

   a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  

   Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

   …”.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh hoạt động sản xuất thử sản phẩm và bán sản phẩm cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo thuế suất qui định đối với sản phẩm nói trên, đồng thời hạch toán vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

    Trường hợp Công ty đã hạch toán giảm trừ tiền bán sản phẩm trong quá trình chạy thử vào giá trị tài sản thì Công ty phải điều chỉnh lại giá trị tài sản và thực hiện kê khai nộp thuế như nói trên.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                KT.CỤC TRƯỞNG  

  - Như trên;                                                                            PHÓ CỤC TRƯỞNG

  - Lãnh đạo cục (Email); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email); 

  - P.TT & HT;

   - Lưu HCQT-TV-AC.                                                            Đã ký : Huỳnh Đình Trí  

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn