Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
70

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17362/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :09/10/2017
V/v hóa đơn, kê khai, khấu trừ thuế GTGT thu hộ hãng tàu nước ngoài - Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh

Kính gửi:  Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn không số ngày 25/9/2017 của Công ty về hóa đơn, kê khai khấu trừ thuế GTGT thu hộ hãng tàu nước ngoài. Qua nội dung công văn trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại khoản 7, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

   “7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

   a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

   Tại Khoản 1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp như sau:

   “1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

   “1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

   Căn cứ công văn số 3947/TCT-CS ngày 25/9/2009 của Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn và khấu trừ thuế GTGT trong trường hợp Đại lý tại Việt Nam thu hộ Hãng giao nhận kho vận bao gồm cước vận tải quốc tế, chuyển phát nước ngoài.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhận hóa đơn của các Đại lý vận tải quốc tế đứng ra thu hộ doanh thu cho hãng nước ngoài, khi xuất hóa đơn GTGT Đại lý ghi rõ là tiền thu hộ hãng tàu nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT Đại lý khấu trừ nộp thay hãng tàu nước ngoài thì Công ty được sử dụng hóa đơn do Đại lý thu hộ hãng tàu nước ngoài xuất để kê khai khấu trừ thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                 CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                                                                             

  - Lãnh đạo cục (Email); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email); 

  - P.TT & HT;

   - Lưu HCQT-TV-AC.                                          Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn