Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
80

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :17394 /CT-TT&HT ;Ngày phát hành :09/10/2017
V/v thời gian gia hạn nộp thuế TNDN - Công ty TNHH Makita Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Makita Việt Nam.

   Cục Thuế có nhận công văn số 20170902/KT ngày 22/09/2017 của Công ty hỏi về việc gia hạn nộp thuế TNDN.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại Điều 1 Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ Tướng Chính phủ có quy định:

   “ Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với:

   1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.”

   2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giầy, dép của doanh nghiệp.

   ...

   3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai.

   ...”

   Tại Điều 3 Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

   1. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2010 được gia hạn thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 07 năm 2010.

   2. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2010 được gia hạn thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2010.

   3. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2010 được gia hạn thuế chậm nhất đến ngày 31 tháng 01 năm 2011.

   4. Đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2010 được gia hạn thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 04 năm 2011.

   5. Đối với số thuế tính tạm nộp của năm 2010 được gia hạn thuế chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2011.

   ...”

   Tại Điều 1 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về đối tượng và thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

   “1. Gia hạn nộp thuế trong thời gian 01 năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Khoản này là các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ: các doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế; doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.”

   Tại Điều 3 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định về thời gian gia hạn nộp thuế:

   “1. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 không quá ngày 30 tháng 4 năm 2012.

   2. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý II năm 2011 không quá ngày 30 tháng 7 năm 2012.

   3. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 không quá ngày 30 tháng 10 năm 2012.

   4. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011 không quá ngày 31 tháng 3 năm 2013.

   Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

   Tại Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có quy định về phương pháp tính thuế:

   “…

   2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

   …

   4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo…”.

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong niên độ năm 2010 và năm 2011, Công ty có thay đổi năm tài chính khác với năm dương lịch, cụ thể Công ty có năm tài chính từ ngày 01/04 đến 31/03 năm sau, nếu Công ty đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế và có số thuế TNDN được xác định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 và Điểm 2, Điều 2 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg thì số thuế TNDN tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán của năm 2010 và năm 2011 được gia hạn thời gian nộp thuế.

   Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010 (01/04/2010-31/03/2011) được thực hiện theo Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 như sau:

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý I/2010: 01/04/2010-30/09/2010

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý II/2010: 01/10/2010-30/03/2011

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý III/2010: 01/04/2010-30/09/2011

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý IV/2010: 01/10/2011-30/03/2012

   Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 (01/04/2011-31/03/2012) được thực hiện theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg như sau:

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý I/2011: 01/04/2011-30/06/2012

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý II/2011: 01/07/2011-30/09/2012

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý III/2011: 01/10/2011-30/01/2013

   + Đối với số thuế tính tạm nộp quý IV/2011: 01/01/2012-30/03/2014

    Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./

Nơi nhận:                                                                         CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                   

- Ban LĐ Cục thuế (Email B/c);

- P.KT1, KT2, KT3, KK&KTT (Email);

- Lưu VT, TTHT.                                                      Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<December 2017>
SuMoTuWeThFrSa
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn