Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
40

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :18543/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :31/10/2017
V/v chi phí trả hộ của tổ chức nước ngoài, chi phí hỗ trợ, quản lý - Công ty TNHH Gia Công Răng Thời Đại

Kính gửi: Công ty TNHH Gia Công Răng Thời Đại .

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 01.09.2017/ĐAL-CT ngày 29/09/2017 của Công ty hỏi về việc chi phí trả hộ, chi phí quản lý/hỗ trợ và việc cấn trừ công nợ từ Công ty liên kết ở nước ngoài. Cục thuế có văn bản số 17364/CT-TT&HT ngày 09/10/2017 về việc cung cấp hồ sơ.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn quy định:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

   Căn cứ Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định các trường hợp không kê khai, tính nộp thuế GTGT:

   “d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

   Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   ...”

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty và tổ chức kinh doanh ở nước ngoài (Công ty liên kết ở nước ngoài) có thỏa thuận bằng văn bản ủy quyền cho tổ chức nước ngoài hỗ trợ ký kết các hợp đồng dịch vụ, hỗ trợ tìm nhà cung cấp nguyên liệu, máy móc, thiết bị trong nước chưa sản xuất được và thỏa thuận sẽ thanh toán hộ các khoản chi phí phát sinh cho hoạt động của Công ty ở nước ngoài, các chứng từ gốc liên quan đến chi phí ở nước ngoài của Công ty (thể hiện tên tổ chức nước ngoài) được Công ty lưu giữ. Trường hợp này, sau khi chi trả lại số tiền thực tế phát sinh mà tổ chức nước ngoài chi hộ cho Công ty, căn cứ vào khoản thực chi Công ty lập chứng từ chi theo quy định và được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính.

   Trường hợp trong văn bản thỏa thuận giữa Công ty và tổ chức nước ngoài quy định Công ty phải thanh toán khoản thù lao (chi phí hỗ trợ, chí phí quản lý hàng tháng..) liên quan đến nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài thực hiện cho Công ty. Căn cứ hóa đơn chứng từ đối với chi phí hỗ trợ,.. nêu trên (nếu có) của tổ chức nước ngoài phát hành thì trước khi thanh toán cho tổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu vào Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính. Ngoài ra, đối với khoản chênh lệch công nợ phải thu và phải trả giữa Công ty và tổ chức nước ngoài sẽ được cấn trừ hàng tháng, căn cứ quy định theo thỏa thuận trên hợp đồng, định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ giữa các bên. Công ty phải thực hiện đúng thỏa thuận theo hợp đồng và đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC để được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                CỤC TRƯỞNG   

  - Như trên;                                                                             

  - Lãnh đạo cục (Email); 

  - P. KT1,KT2, KT3(Email); 

  - P.TT & HT;

   - Lưu HCQT-TV-AC.                                                         Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn