Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
56

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :18791/CT-TTHT ;Ngày phát hành :06/11/2017
V/v chính sách thuế - Công ty TNHH Synthite Việt Nam

Kính gửi: Công ty TNHH Synthite Việt Nam.

   Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhận được công văn số CV004/2017 ngày 27/6/2017 của Công ty về chính sách thuế.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục thuế có ý kiến như sau:

   1.    Về thuế TNCN khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại, ăn uống cho chuyên gia nước ngoài về phép:

   - Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

   “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

   Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

   a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

   …

   g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

   …

   g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần.

   Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

   - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”

...

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   …

   2.9. Chi  phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.”

   Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty để phục vụ cho hoạt động kinh doanh có mời một số chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam làm việc và theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty phải thanh toán chi phí về nước thăm gia đình mỗi năm 4 lần, bao gồm chi phí tiền vé máy bay, chi phí đi lại, ăn, uống…thì:

   + Về thuế TNCN: Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài về phép 1 lần/1 năm không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài. Đối với khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia nước ngoài về phép  vượt quá 1 lần/1 năm và chi phí đi lại, ăn uống phục vụ chuyên gia nước ngoài về phép được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia nước ngoài.

   + Về thuế TNDN: Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi, chi phí đi lại, ăn uống phục vụ chuyên gia nước ngoài về phép do Công ty chi trả quy định trong hợp đồng, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   2.    Về ưu đãi thuế TNDN:

   Để có cơ sở trả lời theo đúng chính sách, Cục thuế đề nghị Công ty cung cấp toàn bộ giấy phép đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gửi về Cục Thuế tỉnh Bình Dương (Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ) để xem xét. Thời hạn cung cấp hồ sơ chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký công văn yêu cầu Công ty cung cấp hồ sơ. Quá thời hạn nêu trên, nếu công ty không cung cấp hồ sơ thì Cục Thuế sẽ không có trách nhiệm trả lời văn bản cho Công ty.

   3.    Về khấu trừ thuế TNCN:

   Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

   “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

   Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

   Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có trả tiền công cho người lao động không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư  số 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                         CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                                   Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn