Skip Navigation Links.


Đường dây nóng Cục thuế Binh Dương
Phòng Tuyên truyền & hỗ trợ : 0650 3899111
Phòng Kiểm tra nội bộ : 0650 3824239
Phòng Tổ Chức cán bộ: 0650 3824235
Email : duongdaynong.bdu@gdt.gov.vn


Số lượt người đã truy cập

Số người đang truy cập
57

 
 

Các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp
Netframework
Phần mềm hỗ trợ kê khai
Phần mềm quyết toán thuế TNCN và đăng ký thuế MST cá nhân

Nội dung chi tiết
Công văn số :19059/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :13/11/2017
V/v xác định thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN - Công ty TNHH LE BETON

Kính gửi: Công ty TNHH LE BETON.

   Cục Thuế Bình Dương có nhận văn bản số 02/2017/LB ngày 24/10/2017 của Công ty hỏi về việc xác định thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014  của Bộ tài chính hướng dẫn về Luật Thuế TNDN:

   1/ Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 quy định phương pháp tính thuế TNDN:

   “2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

   3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

   4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.”

   2/ Khoản 6 Điều 19 và Điểm 4 Điều 20 quy định về ưu đãi thuế TNDN:

   “6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế…”

   “4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty được Ban quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư số 1037323505, chứng nhận lần đầu ngày 28/09/2017 tại  Lô P8-9, đường D6, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tx. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để thực hiện dự án: sản xuất giường, tủ, bàn ghế, với tiến độ thực hiện dự án: xây dựng cơ bản: 06 tháng; chính thức đi vào hoạt động: tháng 03/2018. Trường hợp, Công ty áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (từ ngày 01/4 đến ngày 31/03 năm sau) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng được điều kiện ưu đãi thuế TNDN đã ghi trên giấy chứng nhận đầu tư theo năm tài chính nêu trên. Ngoài ra, nếu ngày 01/03/2018 Công ty bắt đầu đi vào hoạt động phát sinh doanh thu thì năm bắt đầu áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN là năm tài chính từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 31/03/2019 (đảm bảo được kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng theo quy định). Sau khi hết thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thì áp dụng thuế suất TNDN bình thường.

   Về thời gian bắt đầu tính miễn thuế, giảm thuế Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

   Trên đây là ý kiến của Cục Thuế Bình Dương trả lời cho Công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   CỤC TRƯỞNG    

  - Như trên;                                                                 

  - Lãnh đạo cục (Email để b/c); 

  - P. KT1,KT2, KT3, KK&KTT (Email); 

  - P.TT & HT;

  - Lưu VT; P.TT&HT.                                            Đã ký : Nguyễn Minh Tâm

Tải file HyperLink
HyperLink HyperLink
<November 2017>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Website Bộ Tài chính
Website Tổng cục Thuế
Website UBND tỉnh Bình Dương
Hệ thống văn bản pháp luật
Công báo tỉnh Bình Dương
Bộ thủ tục thuế
Biên tập Trang tin điện tử Cục Thuế  Bình Dương
 
Địa chỉ : - Số 328 Đại lộ  Bình  Dương , Phường Phú Hòa , Thành phố  Thủ  Dầu  Một , Tỉnh Bình Dương 
Điện thoại : 0650 3 840486 - 3840453; FAX : 0650 3 840453
Email : Cucthue@binhduong.gov.vn